Spring til indhold

Danske virksomheder skal bidrage til at nå FN's Verdensmål

05.12.2017  09:56
Udenrigsministeriet og FN organisationen UNOPS inviterer virksomheder til workshop om forretningsmuligheder i verdensmålene.

Virksomheder skal på banen i endnu højere grad, hvis FN's 17 verdensmål skal opfyldes. Derfor samler Udenrigsministeriet og UNOPS i dag mere end 100 personer fra danske erhvervsliv, myndigheder og finansieringsinstitutter for at sætte fokus på de forretningsmuligheder, som verdensmålene giver.
 
Der er forretningsmuligheder i mange af de mange globale udfordringer, vi ser i udviklingslandene. Det skal workshoppen være med til at gøre virksomhederne opmærksomme på. Her bliver der mulighed for at udveksle erfaringer og viden, som kan bidrage til at øge investeringer og skabe nye partnerskaber på globale markeder.
 
”Erhvervslivet skal inddrages endnu mere og se, at bæredygtig udvikling og god forretning går hånd i hånd. Derfor glæder det mig selvfølgelig, at så mange virksomheder deltager i workshoppen i dag. Det er den private sektor, der skal drive udviklingen fremad, for vi når simpelthen ikke verdensmålene, hvis ikke virksomhederne inddrages endnu mere” siger udviklingsminister Ulla Tørnæs.
 
"At bringe stater, virksomheder, byer, tænketanke og investorer sammen er essentielt for at indfri verdensmålene. UNOPS kan være katalysatoren for bæredygtige forretningsløsninger, der kan hjælpe med at opfylde verdensmålene,” siger Grete Faremo, undergeneralsekretær af FN og eksekutiv direktør af UNOPS.

De danske virksomheder gør det allerede godt ude i verden. Der er mange eksempler på, at virksomhederne både kan gøre en god forretning, samtidig med at de skaber bæredygtig udvikling på en ansvarlig måde. Faktisk ligger Danmark helt i top, når det gælder om at nå verdensmålene.
 
Men de danske virksomheder kan blive endnu bedre til at udnytte mulighederne kommercielt. Og der er hjælp at hente hos både UNOPS og Udenrigsministeriet.
 
UNOPS og Udenrigsministeriet kan bidrage med erfaring og netværk rundt i verden, der åbner døre og kontakt til beslutningstagere. De vejleder om konkrete partnerskabsmodeller, som kan være med til at få de danske virksomheder ind på nye markeder, og minimere risici og sikre investeringer, så det i sidste ende kan føre til konkrete ordrer, som gavner både partnerlandene og Danmark.          
 
Ved workshoppen bliver der indlæg fra sektor myndigheder, virksomheder og finansieringsinstitutioner, og mulighed for tematiske drøftelser og præsentation af konkrete erfaringer. Afslutningsvis er der networking.
 
Se programmet her.
 
Tid og Sted:
Tirsdag 5. december 2017
9.30 – 17.00
Eigtveds Pakhus
Asiatisk Plads, 1448 KBH K
 
Pressekontakt i forbindelse med workshoppen: Anja Solvang, 41 86 59 08