Spring til indhold

Afholdelse af kommunale og regionale valg i Danmark tirsdag den 21. november 2017

05.09.2017  03:55


Afholdelse af kommunale og regionale valg i Danmark tirsdag den 21.
november 2017.

Der afholdes kommunale og regionale valg i Danmark tirsdag den 21. november 2017. Brevstemmeafgivning på en dansk diplomatisk eller konsulær repræsentation skal være afgivet så betids, at den kan være vedkommende kommune i hænde inden afstemningens begyndelse på valgdagen kl. 08.00 dansk tid. 

 
Betingelser og frister for brevstemmeafgivning

Ret til at stemme, herunder brevstemme, til kommunale og regionale valg har enhver, der på valgdagen 

      
· er fyldt 18 år,

· har fast bopæl i kommunen/regionen, og som
herudover

· enten har dansk indfødsret (statsborgerskab), er
statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU, er statsborger i Island eller Norge eller uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år forud
for valgdagen.

Vælgere, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens §6, har også valgret til kommunale og regionale valg som følge af en lovændring i 2016.Afstemning i Vietnam 

I Vietnam kan brevstemmer afgives på ambassaden i Hanoi samt på Danish Economic and Commercial Office i Ho Chi Minh City.

 

På ambassaden i Hanoi er det muligt at brevstemme i ambassadens åbningstider til og med torsdag den 2. november 2017. Ambassaden holder åbent mandag til torsdag fra kl. 8.30 –16.30 samt fredag fra kl. 8.30 – 14.30. Legitimation skal forevises.

 

På Danish Economic and Commercial Office i Ho Chi Minh City kan brevstemmer afgives: 

- torsdag den 5. oktober
2017 fra kl. 10-12

- torsdag den 12. oktober
2017 fra kl. 10-12

- torsdag den 19. oktober
2017 fra kl. 10-12

- torsdag den 26. oktober
2017 fra kl. 10-12

Legitimation skal forevises.

 

Mere information findes i vejledning om brevstemmeafgivning udarbejdet af Økonomi- og indenrigsministeriet.

set text