Spring til indhold

Der afholdes folketingsvalg i Danmark den 18. juni 2015

01.06.2015  10:03

Hvis du opholder dig midlertidigt i udlandet til Folketingsvalget d. 18. juni 2015, kan du brevstemme ved enhver dansk ambassade eller ethvert dansk konsulat.

Hvis du bor i udlandet, har du som udgangspunkt ikke ret til at stemme til valg og folkeafstemninger i Danmark. Enkelte grupper af danske statsborgere, der har bevaret en særlig tilknytning til Danmark, kan dog søge om at bevare deres valgret til danske valg i en tidsbegrænset periode.

For at kunne deltage i valg i Danmark skal du være optaget på valglisten. Det bliver du uden videre, hvis du på valgdagen har dansk indfødsret, er fyldt 18 og senest 7.-dagen før valgdagen har fast bopæl i riget.

Hvis du flytter til udlandet og i forbindelse hermed framelder dig folkeregisteret, kan du kun optages på valglisten og deltage i valg i Danmark, hvis du tilhører en af de følgende persongrupper, der uanset udlandsopholdet anses for at have bevaret fast bopæl i riget i valgmæssig henseende.

Det kan for det første personer, der opholder sig i udlandet og som agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen.

Det kan endvidere følgende persongrupper:

  • Personer der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget
  • Personer der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet som ansat af en dansk offentlig myndighed eller en herværende privat virksomhed eller forening
  • Personer der opholder sig i udlandet som ansat i en international organisation, hvoraf Danmark er medlem
  • Personer der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet af en dansk hjælpeorganisation
  • Personer der opholder sig i udlandet i uddannelsesøjemed
  • Personer der opholder sig i udlandet af helbredsmæssige grunde
  • Personer der opholder sig i udlandet, og som i henseende til tilknytningen til riget må sidestilles med ovennævnte personer
  • De pågældendes ægtefæller eller samlevere

Udlandsdanskere, der lever op til et af disse krav, kan eksempelvis via NEM-ID, ansøge om at komme på valglisten ved at sende en ansøgning til den danske kommune, de sidst har boet i.

For yderligere oplysninger om brevstemme, udlandsdanskere samt optagelse på valglisten m.v. kan du læse på følgende sider på borger.dk
og Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

Afstemning i Vietnam  
I Vietnam kan brevstemmer afgives på ambassaden i Hanoi samt på Danish Economic and Commercial Office i Ho Chi Minh City.

Hanoi
På ambassaden i Hanoi vil det være muligt at brevstemme i ambassadens åbningstider til og med torsdag 11. juni 2015: mandag til torsdag fra 08.30 – 16.30 og fredag fra 08.30 – 14.30.

Adresse:
Danmarks Ambassade, Vietnam
7th Floor, BIDV Tower
194 Tran Quang Khai Street
Hanoi

Ho Chi Minh City
På Danish Economic and Commercial Office i Ho Chi Minh City vil det være muligt at brevstemme i kontorets åbningstider til og med torsdag den 11.juni 2015: mandag til torsdag fra 08.30 – 16.30 og fredag fra 08.30 – 14.30. 

Adresse:
Danish Economic and Commercial Office
No. 505, Centec Tower
72-74 Nguyen Thi Minh Khai, District 3
Ho Chi Minh City


Venligst medbring legitimation, f.eks. pas eller kørekort.

Spørgsmål kan rettes til Thomas Nielsen på ambassaden i Hanoi, telefon 0084 (4) 3935 2946 eller thomni@um.dk