Spring til indhold

Ambassaden vil være lukket torsdag d. 6. april grundet kong Hung’s jubilæum

04.04.2017  06:06
Hastesager uden for åbningstiden vil blive behandlet af Udenrigsministeriets døgnbemandede 24/7 vagtcenter i København (+45 3392 1112/BBB@um.dk). Visumudstedelse, legaliseringer mv. vil ikke kunne foretages i perioden.

set text