Spring til indhold

Indhentelse af dansk straffeattest

Ambassaden kan ikke indhente straffeattester på vegne af danske statsborgere, som er bosiddende i Vietnam. Straffeattesten skal indhentes af ansøger selv. Ambassaden kan heller ikke påtage sig at oversætte straffeattester til vietnamesisk.

Danske statsborgere og udlændinge, som ønsker en udskrift af deres danske straffeattest, kan rette henvendelse til Kriminalregisteret på følgende adresse:

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI
ADMINISTRATIVT CENTER ØST
KRIMINALREGISTERET
POSTBOKS 59
2630 TAASTRUP

TELEFON: +45 4386 1500

E-MAIL: KBHV-ACOE-KR@POLITI.DK

Kriminalregisteret har brug for kopi af pas, oplysning om sidste bopæl i Danmark, oplysning om hvorvidt attesten skal være på engelsk, samt oplysning om, hvilken adresse attesten skal sendes til. Det er ikke muligt at få en straffeattest på baggrund af en telefonisk henvendelse. Attesten er gratis.

En borger bosat i udlandet kan anmode om en privat straffeattest enten ved at udfylde Politiets blanket om ansøgning om straffeattest til privat brug , som kan downloades fra politiets hjemmeside, eller ved at sende personligt brev, hvor ovennævnte oplysninger indgår. Bruges blanketten, er det i henvendelsen til Kriminalregisteret vigtigt at oplyse, hvorvidt attesten ønskes på engelsk, da dette ikke fremgår af blanketten. Hvis anmodningen sendes pr. e-mail, skal ansøgningsblanketten/det underskrevne brev samt kopi af passiden med foto og underskrift indscannes og vedhæftes mailen (så originalunderskriften fremgår).
 
Politiets hjemmeside kan læses mere om indhentelse af dansk straffeattest. Rigspolitiets Kriminalregister gør opmærksom på, at hvis man bor i udlandet, stilles der ikke krav om personlig fremmøde, som det er angivet på hjemmesiden (hjemmesiden er skrevet til borgere med bopæl i Danmark).
 
Straffeattesten kan også bestilles digitalt via www.politi.dk, hvis ansøger har NEM-ID.