Spring til indhold

Røveri, tyveri og mistede dokumenter

Mistede penge og dokumenter: Husk politianmeldelse

Penge

Pas godt på dit kreditkort - og vær forsigtig, når du bruger det.

Mister du dit kreditkort eller dine penge - og har du ikke mulighed for at arrangere en almindelig bankoverførsel eller en overførsel via et pengeoverførselsbureau - kan danske ambassader og konsulater i de fleste tilfælde hjælpe med en pengeoverførsel. Men kun til brug for hjemrejse og kun, hvis der er nogen i Danmark, der vil lægge ud for dig.

Det kan være din familie, venner, din bank, dit forsikringsselskab eller din arbejdsgiver, som må indbetale det beløb, du har brug for, til Udenrigsministeriet i København. Når ambassaden eller konsulatet fra Udenrigsministeriet har fået sikkerhed for beløbet, får du pengene udbetalt i lokal valuta. Denne service koster 955 kr. pr. påbegyndt time.

Danske kreditkort kan spærres hos Pengeinstitutternes Betalings Service, PBS, på telefon (+45) 4489 2929 (døgnåbent) eller via din bank.

Pas

Mister du dit danske pas, kan danske ambassader og konsulater udstede et dansk midlertidigt pas, som koster 955 kr*. Hvis der ikke er en dansk ambassade eller et dansk konsulat i det pågældende land, vil du kunne få udstedt et særligt EU-nødpas på et andet EU-lands ambassade eller konsulat.

* Ifølge Udenrigsministeriets gebyrbekendtgørelse af 1. januar 2016 gælder følgende: Gebyret for udstedelse af provisorisk pas udenfor ambassadens kontortid udgør 2.150 kr. Ved udstedelse af provisorisk pas på ambassadens lukkedage, udgør gebyret 3.075 kr. Såfremt der i samme ekspedition udstedes flere pas, erlægges det forhøjede gebyr på 2.150 kr. og 3.075 kr. kun for det første pas, og herefter 955 kr. for de øvrige pas.

Vær opmærksom på, at såvel det danske midlertidige pas som EU-nødpasset er tidsbegrænsede rejsedokumenter. Der er ikke samme sikkerhed for, at disse dokumenter vil blive anerkendt af udenlandske myndigheder, som tilfældet er for det almindelige pas. Det midlertidige danske pas og EU-nødpasset er først og fremmest beregnede til at gøre det muligt at rejse hjem.

Husk at henvende dig på den lokale politistation for at anmelde dit pas som stjålet eller bortkommet – og husk at få kvittering fra politiet. Ambassaden og dit forsikringsselskab skal bruge politianmeldelsen.

Hvor skal du henvende dig?

Husk at henvende dig på den lokale politistation for at melde dit pas stjålet eller bortkommet, og husk at få en kopi af anmeldelsen eller en kvittering fra politiet. Ambassaden eller konsulatet og dit forsikringsselskab skal bruge politianmeldelsen.