[Skip to Content]

Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội, Việt Nam

tòa nhà BIDV, tầng 7, 194 Trần Quang Khải , Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại : ++84 4 3 8231888Fax: ++84 4 3 8231999
Giờ làm việc : Thứ hai - thứ năm: 8:30 - 16:30Thứ sáu : 8:30 - 14:30

Hà Nội

Hà Nội

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh