Skip to content

Thông tin tổng quát  

Dưới đây là những thông tin tổng quát trên các lĩnh vực ưu tiên về tăng trưởng xanh của Đan Mạch . Tuy nhiên đây không phải là những thông tin đầy đủ và sẽ được cập nhật thêm.

 

Đọc thêm :

Việt Nam và tăng trưởng xanh ( sách xanh của EU năm 2012 )