Skip to content

KÊU GỌI NỘP DỰ ÁN NHẬN TÀI TRỢ 

17.01.2018  09:26

Năm 2018, Đại sứ quán Đan Mạch tiếp tục hỗ trợ cho các dự án và nghệ sỹ nghệ thuật đương đại tại Việt Nam cũng như thúc đẩy giao lưu trao đổi giữa nghệ sỹ hai nước Việt Nam và Đan Mạch. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi các nghệ sĩ Việt Nam tham gia nộp những dự án nghệ thuật của họ và chúng tôi sẽ lựa chọn ra những dự án xuất xắc nhất để tài trợ.

Những Ứng Viên đủ điều kiện nộp đơn xin tài trợ :  Các tổ chức không gian nghệ thuật và sáng tạo độc lập của Việt Nam, các tổ chức văn hóa và nghệ thuật Viêt nam và nhóm thực hành văn hóa nghệ thuật Việt Nam trong đó:

• Phải có không gian cố định phù hợp dành cho triển lãm, biểu diễn , sự kiện và các hoạt động diễn ra.
• Đã đi vào hoạt động được ít nhất 3 năm ( cho đến ngày 31tháng 12 năm 2017), và
• Dự án xin tài trợ sẽ được bắt đầu thực hiện sớm nhất vào tháng 4 năm 2018 và hoàn thành muộn nhất vào  tháng 6 năm 2019.
Đại sứ quán Đan Mạch sẽ xem xét các hồ sơ xin tài trợ và sẽ quyết định tài trợ cho các dự án dựa trên các tiêu chí sau:
• Dự  án sẽ đóng góp tốt nhất cho sự phát triển của nền nghệ thuật đương đại Việt Nam; 
• Dự án mang tính sáng tạo và đổi mới với các hoạt động và sự kiện đa dạng cả về nội dung cũng như hình thức nghệ thuật; và
• Dự án (nếu có thể) hỗ trợ thúc đẩy giao lưu trao đổi giữa các nghệ sỹ Đan Mạch và Việt Nam,
Các dự án có khả năng huy động vốn từ các nguồn tài trợ khác nhau, ví dụ như từ các tổ chức tài trợ khác hoặc có vốn đối ứng sẽ được ưu tiên xem xét.
Các ứng viên quan tâm có thể điền thông tin dự án (bằng tiếng Anh) vào mẫu đơn đính kèm và gửi về Sứ quán muộn nhất là vào ngày 4 tháng 2 năm 2018. Kết quả sẽ chỉ được thông báo tới các dự án được nhận tài trợ.