Skip to content

KÊU GỌI NỘP DỰ ÁN NHẬN TÀI TRỢ

13.02.2017  03:43

KÊU GỌI NỘP DỰ ÁN NHẬN TÀI TRỢ

Năm 2017, Đại sứ quán Đan Mạch tiếp tục hỗ trợ cho những nghệ sỹ đương đại và trình diễn nghệ thuật đương đại tại Việt Nam cũng như thúc đẩy giao lưu trao đổi giữa nghệ sỹ hai nước Việt Nam và Đan Mạch. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi các nghệ sĩ Việt Nam tham gia nộp những dự án nghệ thuật của họ và chúng tôi sẽ lựa chọn ra những dự án xuất xắc nhất để tài trợ.

Những Ứng Viên đủ điều kiện nộp đơn xin tài trợ :  Các tổ chức không gian nghệ thuật Việt Nam độc lập, trong đó 1) Phải có không gian phù hợp dành cho triển lãm, biểu diễn , sự kiện và các hoạt động diễn ra. 2) Đã đi vào hoạt động được ít nhất 2 năm ( cho đến tháng 12 năm 2016), và 3) Dự án xin tài trợ sẽ được bắt đầu thực hiện sớm nhất vào tháng 4 năm 2017 và hoàn thành muộn nhất vào  tháng 3 năm 2018.

Đại sứ quán Đan Mạch sẽ xem xét các hồ sơ xin tài trợ và sẽ quyết định tại trợ cho các dự án dựa trên nhưng tiêu chí sau :
- Dự  án sẽ đóng góp tốt nhất cho sự phát triển của nền nghệ thuật đương đại Việt Nam; 
- Dự án mang tính sáng tạo và đổi mới với các hoạt động và sự kiện đa dạng cả về nội dung cũng như hình thức nghệ thuật; và
- Dự án (nếu có thể) hỗ trợ thúc đẩy giao lưu trao đổi giữa các nghệ sỹ Đan Mạch và Việt Nam,
Các dự án có khả năng huy động vốn từ các nguồn tài trợ khác nhau, ví dụ như từ các tổ chức tài trợ hoặc có vốn đối ứng sẽ được ưu tiên xem xét.

Các tổ chức quan tâm có thể điền thông tin dự án (bằng tiếng Anh) vào mẫu đơn đính kèm và gửi về Sứ quán muộn nhất là vào ngày 5 tháng 3 năm 2017.

Hồ sơ gửi về địa chỉ :
The Embassy of Denmark
7th floor, BIDV Tower
35 Hang Voi, Hanoi
Telephone: (04) 83231 888Tin gần nhất

    Xem tất cả