Skip to content

Đại sứ quán Đan Mạch đóng cửa từ 12 giờ trưa ngày 14 tháng 12 năm 2018 và mở cửa trở lại vào 8.30 sáng thứ 2 ngày 17 tháng 12 năm 2018

13.12.2018  08:03

set textTin gần nhất

    Xem tất cả