Skip to content

Đại sứ quán Đan Mạch đóng cửa làm việc trong hai ngày 16 và 17 tháng 11 năm 2017. Chúng tôi sẽ mở cửa làm việc trở lại bình thường vào lúc 8:30 sáng ngày 20 tháng 11 năm 2017.

06.11.2017  03:45

set text