Skip to content

ĐẠI SỨ QUÁN ĐÓNG CỬA DỊP LỄ GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI

15.12.2017  04:41

 

Đại sứ quán sẽ đóng cửa trong ba ngày làm việc Thứ Hai 25 và Thứ Ba 26 tháng 12 năm 2017 và ngày Thứ Hai 1 tháng 1 năm 2018. Các thủ tục liên quan đến visa , lãnh sự sẽ không được giải quyết trong khoảng thời gian từ 24 tháng 12 năm 2017 đến hết ngày 1 tháng 1 năm 2018.

Các vấn đề khẩn cấp vẫn sẽ được giải quyết bởi Tổng đài 24/7 của Bộ Ngoại Giao Đan Mạch tại Copenhagen (+4533921112/BBB@um.dk).