Skip to content

ĐẠI SỨ QUÁN ĐÓNG CỬA DỊP LỄ GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI

06.12.2018  04:43

Đại sứ quán sẽ đóng cửa trong ba ngày làm việc Thứ Ba 25 và Thứ Tư 26 tháng 12 năm 2018 và ngày Thứ Ba 1 tháng 1 năm 2019. Các thủ tục liên quan đến visa , lãnh sự sẽ không được giải quyết trong khoảng thời gian từ 24 tháng 12 năm 2018 đến hết ngày 1 tháng 1 năm 2019.

Các vấn đề khẩn cấp vẫn sẽ được giải quyết bởi Tổng đài 24/7 của Bộ Ngoại Giao Đan Mạch tại Copenhagen (+4533921112/BBB@um.dk).Tin gần nhất

    Xem tất cả