Skip to content

Ngày lễ  Quốc gia

Những ngày nghí lễ trong năm

NHỮNG NGÀY NGHÍ LỄ TRONG NĂM

Những ngày nghỉ lễ chính thức của Đại sứ quán Đan Mạch năm 2015

1 tháng 1
(Thứ 5) Năm mới
 
18 tháng 2- 24 tháng 2
(Thứ 4-Thứ 3) Tết Nguyên đán


28 tháng 4
(Thứ 3) Ngày giỗ tổ Hùng Vương

30 tháng 4
(Thứ 5) Ngày Chiến thắng

1 tháng 5
(Thứ 6) Ngày Quốc tế Lao động

2 tháng 9
(Thứ 4) Quốc khánh Việt Nam

24 tháng 12
(Thứ 5) Ngày trước Giáng Sinh

25 tháng 12
(Thứ 6) Ngày Giáng Sinh


31 tháng 12
(Thứ 5) Ngày cuối năm