Skip to content

Nhân viên Sứ quán

Đây là các nhân viên của Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà nội và nhân viên Văn phòng đại diện của chúng tôi tại Thành phố Hồ Chí Minh

Mr. Kim Højlund Christensen
Đại sứ
email: kihoch@um.dk

Ms. Louise Holmsgaard
Phó đại sứ
e-mail: louhol@um.dk

Ms. Vũ Hải Hà
Trợ lý Đại sứ   
Email: vuhaha@um.dk 


CÁC DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CỦA DANIDA ( HÀ NỘI)


Mr. Bo Mønsted
Tham tán Thương Mại
e-mail: bomons@um.dk

Ms. Katrine Lundsby
Tham tán, Lương thực & Nông nghiệp
e-mail: kalund@um.dk

Mr. Morten Pristed
Tham tán, giáo dục và Y tế
e-mail: morpri@um.dk

Ms. Nguyễn Thị Thu Hằng
Chuyên gia Tư vấn
Email:
nthang@um.dk

Ms. Vũ Phương Lan
Chuyên gia Tư vấn
Email: lanpvu@um.dk

Ms. Lê Thị Thu Hằng
Chuyên gia Tư vấn
Email: hangle@um.dk

Ms. Maria Møl Falkenberg Henriksen
Thực tập sinh
E-mail: mamohe@um.dk

Ms. Charlotte Thuesen Christensen
Thực tập sinh
E-mail: chatch@um.dk

Ms. Nguyễn Kiều Trinh
Thực tập sinh
e-mail: ntrinh@um.dk

Ms.Ha Le An Ngoc
Thực tập sinh
e-mail: ngocle@um.dk

CHÍNH TRỊ VÀ HỢP TÁC KINH TẾ

Ms. Louise Holmsgaard
Trưởng bộ phận, Tham tán
e-mail: louhol@um.dk

Ms. Chu Thị Trung Hậu 
Quản lý Chương trình Quản trị công
Email: hauchu@um.dk

Ms. Trần Hồng Việt
Quản lý chương trình cao cấp, Năng lượng hiệu quả và biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, tuyên bố chung về biến đổi khí hậu.
email: thviet@um.dk

Mr. Søren Jespersen
Thực tập sinh
 E-mail: sojesp@um.dk

THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG, VĂN HÓA VÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG 

Ms. Louise Holmsgaard
Trưởng bộ phận, Tham tán
e-mail: louhol@um.dk

 THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG, VĂN HÓA

Ms Vũ Thị Thu Hương
Cán Bộ Truyền Thông
Email: vhuong@um.dk

Ms. Nguyễn Kim Quy
Quản lý cao cấp Chương trình văn hóa
Email: kimquy@um.dk

Ms. Suvi Sirkitta Svendsen
Thực tập sinh 
E-mail: suvsve@um.dk

HÀNH CHÍNH, NHÂN SỰ VÀ TÀI CHÍNH  

Ms. Phạm Quỳnh Phương
Kế toán
Email: phupha@.um.dk 

Ms. Lê Thị Tố Nhi
Kế toán
Email: lttnhi@um.dk 

Ms. Lê Thị Thanh Hải 
Trưởng bộ phận hành chính
Email: haitle@um.dk 

Ms. Lưu Hương Ly
Nhân viên hành chính
Email: lyhluu@um.dk  

Mr. Vũ Ngọc Quý
Trợ lý hành chính

Mr. Phạm Ngọc Quang
Lái xe Đại sứ

THỊ THỰC VÀ DỊCH VỤ LÃNH SỰ 

Ms. Nguyễn Thị Lệ Huyền
Cán bộ lãnh sự
Email: lehuye@um.dk 

Mr. Ulrik Kirkegaard Pedersen
Phó Lãnh Sự
e-mail: ulrped@um.dk

Ms. Do Thi Ngoc Thuy
Thực tập sinh 
e-mail: thuydo@um.dk

 VĂN PHÒNG KINH TẾ THƯƠNG MẠI ĐAN MẠCH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. (DECO)

Ms. Trần Thị Tuyết Mai
Trưởng Văn phòng
Email: tttmai@um.dk

Ms. Nguyễn Huỳnh Anh
Chuyên gia Tư vấn
Email: anhnhu@um.dk


Mr. Trần Việt Hải
Chuyên gia tư vấn
e-mail: haivtr@um.dk

Ms. Hoàng Thị Thu Hiền 
Chuyên gia tư vấn
e-mail: hienht@um.dk


Ms. Nguyễn Ngọc Dung
Cán bộ lãnh sự
Email: dungnn@um.dk

Ms. Nguyễn Tạ Bảo Ngọc
Cán bộ Hành chính và Visa
Email: ngocta@um.dk

Ms. Mathilde Boldsen Johansen
Thực tập sinh
E-mail: mabjoh@um.dk

Ms. Nguyen Huan Dan Nguyen
Thực tập sinh
e-mail: nguyen@um.dk

Ms. Huỳnh Thanh Truc
Thực tập sinh
e-mail: httruc@um.dk

Ms. Bui Thi Kim Ngan 
 Thực tập sinh
 e-mail: bkngan@um.dk 

Mr. Huỳnh Thanh Sơn
Lái xe văn phòng