Skip to content

Nhân viên Sứ quán

Đây là các nhân viên của Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà nội và nhân viên Văn phòng đại diện của chúng tôi tại Thành phố Hồ Chí Minh

Mr. Christian Brix Møller
Đại biện lâm thời
e-mail: chrmol@um.dk

Mr. Bo Mønsted
Tham tán, Phó đại biện lâm thời
e-mail: bomons@um.dk

Ms. Ane Kirsten Andersen
Tham tán
e-mail: aneand@um.dk

Ms. Vũ Hải Hà
Trợ lý Đại sứ  & Đại biện lâm thời 
Email: vuhaha@um.dk 


CÁC DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CỦA DANIDA ( HÀ NỘI)


Mr. Bo Mønsted
Tham tán Thương Mại
e-mail: bomons@um.dk

Ms. Katja Majbom Goodhew
Tham tán, tăng trưởng xanh, môi trường và thực phẩm
e-mail: katgoo@um.dk

Mr. Morten Pristed
Tham tán, giáo dục và Y tế
e-mail: morpri@um.dk

Ms. Nguyễn Thị Thu Hằng
Chuyên gia Tư vấn
Email:
nthang@um.dk

Ms. Vũ Phương Lan
Chuyên gia Tư vấn
Email: lanpvu@um.dk

Ms. Lê Thị Thu Hằng
Chuyên gia Tư vấn
Email: hangle@um.dk

Ms. Julie Lindseth
 Thực tập sinh
 E-mail: julind@um.dk

Ms. Mette Tam Hedegaard Johnsen
Thực tập sinh
E-mail: metajo@um.dk

Ms. Nguyễn Kiều Trinh
Thực tập sinh
e-mail: ntrinh@um.dk

Ms.Ha Le An Ngoc
Thực tập sinh
e-mail: ngocle@um.dk

CHÍNH TRỊ VÀ HỢP TÁC KINH TẾ

Mr. Christian Brix Møller
Trưởng bộ phận, Tham tán
e-mail: chrmol@um.dk

Ms. Chu Thị Trung Hậu 
Quản lý Chương trình Quản trị công
Email: hauchu@um.dk

Ms. Trần Hồng Việt
Quản lý chương trình cao cấp, Năng lượng hiệu quả và biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, tuyên bố chung về biến đổi khí hậu.
email: thviet@um.dk

Mr. Nikolaj Herning Gitz-Johansen
Thực tập sinh
 E-mail: nikgit@um.dk

THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG, VĂN HÓA VÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG 

Ms. Ane Kirsten Andersen
Tham tán 
Email: aneand@um.dk

 THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG, VĂN HÓA

Ms. Nguyễn Kim Quy
Quản lý Chương trình cao cấp
Email: kimquy@um.dk

Ms Vũ Thị Thu Hương
Cán Bộ Truyền Thông
Email: vhuong@um.dk

Mr. Jens Claudi Gregersen
Thực tập sinh 
E-mail: jegreg@um.dk

HÀNH CHÍNH, NHÂN SỰ VÀ TÀI CHÍNH  

Ms. Phạm Quỳnh Phương
Kế toán
Email: phupha@.um.dk 

Ms. Lê Thị Tố Nhi
Kế toán
Email: lttnhi@um.dk 

Ms. Lê Thị Thanh Hải 
Trưởng bộ phận hành chính
Email: haitle@um.dk 

Ms. Lưu Hương Ly
Nhân viên hành chính
Email: lyhluu@um.dk  

Mr. Vũ Ngọc Quý
Trợ lý hành chính

Mr. Phạm Ngọc Quang
Lái xe Đại sứ

 

THỊ THỰC VÀ DỊCH VỤ LÃNH SỰ 

Ms. Nguyễn Thị Lệ Huyền
Cán bộ lãnh sự
Email: lehuye@um.dk 

Mr. Ulrik Kirkegaard Pedersen
Phó Lãnh Sự
e-mail: ulrped@um.dk

Ms. To Vi Anh
Thực tập sinh 
e-mail: tovanh@um.dk

 

 VĂN PHÒNG KINH TẾ THƯƠNG MẠI ĐAN MẠCH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. (DECO)

 

Ms. Trần Thị Tuyết Mai
Trưởng Văn phòng
Email: tttmai@um.dk

 Ms. Nguyễn Huỳnh Anh
Chuyên gia Tư vấn
Email: anhnhu@um.dk

 
Mr. Trần Việt Hải
Chuyên gia tư vấn
e-mail: haivtr@um.dk

Ms. Hoàng Thị Thu Hiền 
Chuyên gia tư vấn
e-mail: hienht@um.dk


Ms. Nguyễn Ngọc Dung
Cán bộ lãnh sự
Email: dungnn@um.dk

Ms. Nguyễn Tạ Bảo Ngọc
Cán bộ Hành chính và Visa
Email: ngocta@um.dk

Ms. Mathilde Boldsen Johansen
Thực tập sinh
E-mail: mabjoh@um.dk

Ms. Nguyen Huan Dan Nguyen
Thực tập sinh
e-mail: nguyen@um.dk

Ms. Huỳnh Thanh Truc
Thực tập sinh
e-mail: httruc@um.dk

Ms. Bui Thi Kim Ngan 
 Thực tập sinh
 e-mail: bkngan@um.dk 

Mr. Huỳnh Thanh Sơn
Lái xe văn phòng