Skip to content

Hình ảnh

Tại trang này, bạn sẽ tìm thấy hình ảnh báo chí chính thức của Đại sứ quán. Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ Trưởng bộ phận Báo chí và Truyền thông, bà Ane Kirsten Andersen email : aneand@um.dk

""
]""