Skip to content


Tại  đây chúng tôi trích một số những TV-clip và bài phỏng vấn đến từ các báo tiếng Đan Mạch, tiếng Việt và các kênh tin tức quốc tế