Spring til indhold

BANGLADESH: Markskoler sikrer bedre indkomster og ernæring

10.01.2020  11:11
Der er markante resultater af de danskstøttede markskoler i Bangladesh. De sikrer blandt andet deltagerne højere indtægter og bedre sundhed, viser en ny evaluering af udviklingsbistanden til markskolerne.

Øget produktion og indtægter. Større fødevaresikkerhed. En klar forbedring af ernæringstilstanden. Og en styrkelse af kvinderne. Det er nogle af de gevinster, som deltagerne på de såkaldte markskoler i Bangladesh har haft, ifølge en ny evaluering der har undersøgt den danske støtte til markskolerne fra 2013 til 2018.

I den periode har næsten én million fattige bønder i Bangladesh fået ny viden om langbrugsproduktion og ernæring på markskolerne. Siden 1990’erne har markskolemetoden været et nøgleelement i den danske udviklingsbistand til Bangladesh.

Markskolerne har bidraget til en væsentlig forøgelse af husstandsindkomsterne, fastslår evalueringen. Både ved at øge udbyttet og ved at sprede produktionen på flere slags afgrøder samt husdyrproduktion. I gennemsnit har deltagelsen i markskoleprogrammet givet familierne en årlig merindkomst på 10.000 bangladeshiske taka (ca. 800 kr.), eller hvad der svarer til en gennemsnitlig månedlig husstandsindkomst.

Markskolerne har også givet en klart forbedret ernæringstilstand og fødevaresikkerhed hos de deltagende familier. Risikoen for perioder med knaphed på mad er ganske enkelt faldet markant hos de familier, der har deltaget i markskoler. Og selv om der stadig er langt til ligestilling, har markskolerne på en række områder bidraget til at styrke kvinderne. De har f.eks. fået mere at skulle have sagt, når der skal træffes vigtige beslutninger i familien.

Markskoleundervisningen har også ført til skabelse af nye jobs, men desværre langt færre end man havde håbet. Evalueringen peger desuden på, at kvaliteten af undervisningen er kommet under pres. Markskolernes oprindelige undersøgende og deltagerorienterede undervisningsform, der er forholdsvis tidskrævende, har tabt terræn, fordi der er kommet flere fag i undervisningsplanen, flere moduler og kortere undervisningssessioner.

Evalueringen omfatter den danske støtte til markskoleundervisningen, der er en del af programmet for vækst og beskæftigelse i landbruget (AGEP) i Bangladesh. Evalueringen dækker perioden 2013-2018. Den samlede danske støtte til AGEP i perioden var på 330 mio. kr.

Evalueringen er gennemført af Nordic Consulting Group (NCG) og Orbicon. Evalueringsrapporten kan downloades på www.evaluering.um.dk

For yderligere oplysninger om evalueringen kontakt Mike Speirs, Udenrigsministeriets Evalueringskontor, på 33920516 eller mikspe@um.dk