Spring til indhold

Vareeksporten faldt 1,4 pct. i august 2020. Årsstigningstakten faldt til 1,0 pct.

09.10.2020  10:24
I august 2020 faldt vareeksporten eksklusiv energivarer, skibe og fly 1,4 pct. i forhold til juli, vi-ser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra Danmarks Statistik.

Årsstigningstakten, dvs. væksten de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, faldt til 1,0 pct. fra forrige må-neds årsvækst på 3,0 pct. De seneste tre måneder er vareeksporten øget 2,0 pct. i forhold til tre måneder forud, men i de første 8 måneder har der været et fald på 2,0 pct. i forhold til samme periode i 2019.

Faldet i august i forhold til juli kan især henføres til tilbagegang i vareeksporten til USA med 25 pct. og til Nederlandene med 8,5 pct., idet sidstnævnte også fungerer som transit til andre lande. Omvendt var der i august en pæn fremgang i vareeksporten til Kina på 11 pct. og til Tyskland på 5 pct. For de første otte måneder af 2020 er vareeksporten samlet set faldt 2 pct. i forhold til samme periode i 2019. Væksten har været størst til Nederlandene med 32 pct., til Kina med 26 pct. og til USA med 11 pct., mens faldet har været størst til Storbritannien med 24 pct. og til Tyskland med 16 pct.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg på tlf. 33921214/25267569 eller jacwar@um.dk

Download som PDF eller word her.