Spring til indhold

Ny trendanalyse: Vækstatlas mod 2020

23.09.2015  16:45

En ny analyse fra Udenrigsministeriet viser, at Danmark står overfor en stor vækstimpuls fra en række lande i Asien og Nordamerika frem mod 2020. Denne vækstimpuls fra 15 lande kan teoretisk give et løft i den danske vareeksport på op mod 100 mia. kr. i 2020.

Analysen 'Vækstatlas mod 2020 - potentialet for Danmark' peger på en række markeder vi særligt bør være opmærksomme på, og som kan give en vigtig vækstimpuls til dansk eksport frem mod 2020.

Udenrigsminister Kristian Jensen udtaler:
 
”Det er helt centralt, at Danmark er på forkant med det globale vækstbillede. Den nye analyse peger på en række markeder, vi særligt bør være opmærksomme på, og som kan give en vigtig vækstimpuls til dansk eksport frem mod 2020. Analysen har grundlæggende to vigtige pointer. Først og fremmest at der er et meget stort potentiale for vækst i dansk eksport, som vil give øget vækst, velstand og beskæftigelse i Danmark. Og for det andet, at vi skal være på forkant af det globale vækstbillede, hvis vi skal opnå det størst mulige bidrag til dansk økonomi og beskæftigelse i 2020.”

Baggrund
Trendanalysen fra Udenrigsministeriet viser, at frem mod 2020 forventes 86 pct. af den globale BNP-vækst at finde sted i blot 15 vækstbærende lande med særligt fokus på lande i Asien og Nordamerika.

Kina og USA forudses samlet at stå for mere end halvdelen af væksten i den globale økonomi. Her klarer dansk eksport sig relativt godt i forhold til andre eksportører i Vesteuropa. Men samlet set over perioden 2005-2014 har dansk eksport mistet terræn i forhold til vore europæiske konkurrenter på de forudsete vækstbærende markeder. 

En fremskrivning til 2020 viser, at den danske vareeksport til de 15 vækstbærende lande står til at stige med ca. 47 pct. og vil stå for omkring 30 pct. af væksten i den samlede vareeksport mod 2020. 

Eksportvæksten til de vækstbærende markeder kunne potentielt være langt højere mod 2020.

Hvis dansk vareeksport hypotetisk kunne følge den økonomiske vækst på de 15 vækstbærende lande (”2020-top15”) ville det kunne bidrage til et løft i dansk vareeksport i på ca. 100 mia.kr. i 2020. Dette tal er en indikation af, hvad Danmark mister som følge af, at vores eksport primært er rettet med nærmarkeder med lav økonomisk vækst, og vi ikke fuldt udnytter velstands- og efterspørgselsstigningen i andre dele af verden.

De 100 mia. kr. i 2020 svarer til et løft i dansk vareeksport på ca. 12 pct. i 2020. Hermed ville den årlige vækst i vareeksporten øges ca. 2 procentpoint årligt, fra 4,4 pct. p.a. i ”basisfremskrivningen” til 6,4 pct. p.a. fra 2014-2020. De europæiske nærmarkeder med Tyskland, Sverige, Polen m.fl., vil dog stadig være de største og vigtigste for dansk eksport i 2020.

Beregningen forudsætter, at der ikke sker en hel eller delvis reduktion i eksporten til andre markeder. Udbudsbegrænsninger i Danmark kan også gøre det vanskeligt at indfri potentialet. Derfor er det vigtigt at forbedre rammevilkårene for erhvervslivet.

De 15 lande i ”2020-Top15” er: Kina, inkl. Hong Kong, USA, Indien, Indonesien, Sydkorea, Canada, Australien, Storbritannien, Rusland, Tyrkiet, Mexico, Argentina, Nigeria, Filippinerne, Taiwan.

Referencegruppen, som dansk eksport sammenlignes med, består af: Belgien, Finland, Nederlandene, Sverige, Tyskland og Østrig. 

De europæiske nærmarkeder med Tyskland, Sverige, Polen m.fl., vil dog stadig være de største og vigtigste for dansk eksport i 2020.

For yderligere information kontakt:
Peter Høyer, særlig rådgiver, tlf. 60979042