Spring til indhold

Global varehandel steg 2,5 pct. i august 2020. Årsstigningstakten faldt til -5,5 pct. 

23.10.2020  19:44
I august 2020 steg den globale varehandel i faste priser med 2,5 pct. i forhold til juli 2020, viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra CPB World Trade Monitor .
Årsstigningstakten, dvs. udviklingen de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, faldt til -5,5 pct. fra sid-ste måneds opgørelse på -5,2 pct. I forhold til august 2019 var den globale varehandel i august 2020 4,4 pct. lavere.
 

De fleste lande og regioner havde fremgang i varehandelen i august i forhold til juli og også fremgang i de seneste tre måneder i forhold til de forudgående tre måneder. På månedsbasis var den største fremgang i japansk eksport på 6,6 pct., mens fremgangen på tre måneders basis var størst for eurozonen og for Kina, begge med godt 10 pct. På årsbasis, dvs. de seneste 12 måne-der i forhold til 12 måneder forud, har tilbagegangen været størst for Emerging Asia ex. Kina, efterfulgt af Eurozonen, USA og Japan i størrelsesordenen 6,5 – 8,5 pct. Kun Kina har på årsbasis haft vækst, og det kun i vareimporten på 3,4 pct. 
 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg på tlf. 33921214/25267569 eller jacwar@um.dk