Spring til indhold

Kristian Jensen: Vi tager et ekstra ansvar

17.09.2015  10:37
Regeringen har i dag fremlagt en samlet pakke til håndtering af den europæiske flygtningekrise. Regeringen vil afsætte yderligere 750 millioner kroner til akut nødhjælp i nærområder og forebyggelse af migration fra Afrika og Mellemøsten.

Regeringen har i dag fremlagt en samlet pakke til håndtering af den europæiske flygtningekrise.

Kristian Jensen siger:

”Vi står i en historisk krise. Det kræver modige svar, og det kræver, at vi alle i EU løfter denne opgave. Med den pakke vi i dag lægger frem, viser vi med al tydelighed, at vi også fra dansk side er rede til at tage et ekstra ansvar for den ekstraordinære flygtningekrise, Europa står i.

Vi står overfor en overvældende og kompleks udfordring. Der er behov for at vi både agerer hjemme og ude. Med vores pakke forstærker vi en i forvejen stor indsats for flygtninge i nærområderne, vi styrker integrationen af de flygtninge, der kommer til Danmark, og vi bidrager til at afhjælpe det store flygtningepres i Europa”.

Baggrund
Regeringen afsætter yderligere 750 millioner kroner til akut nødhjælp i nærområder og forebyggelse af migration fra Afrika og Mellemøsten. Heraf afsættes under udviklingsbistanden 250 mio. kr. til bl.a. gennem danske ngo’er at afhjælpe nøden og skabe bedre muligheder i nærområderne både i og omkring Syrien. Pengene kan bl.a. bruges til at styrke den dansk-ledede indsats for at skabe bedre livsvilkår og jobmuligheder i Syriens nabolande Jordan, Irak og Libanon. Der afsættes 500 mio. kr. som et ekstraordinært bidrag, der primært skal understøtte EU’s samlede migrationspakke. Bidraget vil blive konkretiseret senere, men kan bl.a. understøtte humanitære indsatser, de nye registreringscentre eller hotspots i frontlinjestaterne og EU’s trustfonde for Syrien og den foreslåede trustfond for Afrika. Indsatsen kan hjælpe frontlinjestater som Grækenland, Ungarn og Italien til at kunne håndtere situationen på mere effektiv vis. Indsatsen skal også bidrage til at bekæmpe menneskesmugling og i partnerskab med en række tredjelande understøtte tilbagetagelse af egne statsborgere, der opholder sig ulovligt i EU.

Med dette udspil når den danske humanitære bistand til Syrien krisen i 2015 op på  459 mio. kr. I 2013 og 2014 var den hhv. 387 mio. kr. og 329 mio. kr.

Som en del af dagens udspil tilbyder regeringen de øvrige EU-lande at tage imod 1000 flygtninge fra de kommende registreringscentre i frontlinjestaterne, såfremt det kan bidrage til at sikre enighed om en fælles europæisk løsning.

For yderligere information kontakt:
Peter Høyer, særlig rådgiver, tlf.: 61979042
Dorte Mikkelsen, presserådgiver, tlf.: 50778698