Spring til indhold

Folkeafstemning om EU-retsforbeholdet den 3. december 2015

17.09.2015  11:24

Torsdag den 3. december 2015 afholdes der folkeafstemning om omdannelse af det danske EU-retsforbehold til en tilvalgsordning. Lovforslaget, der skal stemmes om, fremsættes i Folketinget den 8. oktober 2015. Først fra denne dag kan man brevstemme i kommunerne og i udlandet.

For at kunne deltage i valg i Danmark skal du være optaget på valglisten. Det bliver du uden videre, hvis du på valgdagen har dansk indfødsret, er fyldt 18 og senest 7.-dagen før valgdagen har fast bopæl i riget.

Ambassaden vil snarest oplyse om de praktiske muligheder for at brevstemme i Vietnam.

 

Udlandsdanskeres mulighed for at deltage i valg

Hvis du flytter til udlandet og i forbindelse hermed framelder dig folkeregisteret, kan du kun optages på valglisten og deltage i valg i Danmark, hvis du tilhører en af de persongrupper, der uanset udlandsopholdet anses for at have bevaret fast bopæl i riget i valgmæssig henseende. Det er en betingelse, at du indgiver en ansøgning om at komme på valglisten.

Udlandsdanskere kan eksempelvis via NEM-ID, ansøge om at komme på valglisten ved at sende en ansøgning til den danske kommune, de sidst har boet i. (Link til ansøgningsskema)

For yderligere oplysninger om udlandsdanskeres valgret, brevstemme og optagelse på valglisten m.v. kan du læse mere på
borger.dk og  Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside