Spring til indhold

Justerede rejsevejledninger pr. 23. oktober 2020

23.10.2020  17:15
Udenrigsministeriet justerer sine rejsevejledninger for lande uden for EU/Schengen og UK i overensstemmelse med en model, som blev vedtaget den 30. juni.

Et vigtigt element i modellen er EU's liste over tredjelande, der lever op til fastsatte COVID-19-kriterier for indrejse til EU.Den særlige nationale landegruppe-taskforce, som består af en gruppe af repræsentanter fra Statens Serum Institut, Sundheds- og Ældreministeriet, Udenrigsministeriet og Justitsministeriet, har i dag foretaget en individuel gennemgang af listen over lande uden for EU/Schengen og UK, som lever op til EU's COVID-19-kriterier. På denne baggrund er det vurderet, at der i tillæg til landekredsen Australien, Japan, New Zealand, Sydkorea, Thailand og Uruguay nu kan åbnes op for indrejse fra Singapore. Dette gælder fra lørdag, den 24. oktober 2020, kl. 00.00. Udenrigsministeriets rejsevejledninger for disse syv lande, er dog fortsat orange (alle ikke-nødvendige rejser frarådes), idet de pågældende lande har indrejserestriktioner for danske rejsende.Canada, Georgien og Tunesien er ikke længere på EU's landeliste, og indrejsende fra disse tre lande vil fra lørdag, den 24. oktober 2020, kl 00.00 alene kunne indrejse til Danmark, såfremt de har et anerkendelsesværdigt formål. Personer, der har påbegyndt rejse mod Danmark forud for ikrafttrædelsestidspunktet vil fortsat kunne indrejse, også selv om ankomst til Danmark sker efter ikrafttrædelsestidspunktet. Alle Udenrigsministeriets rejsevejledninger kan findes på um.dkLæs om indrejsereglerne hos Rigspolitiet.