Spring til indhold

Vareeksporten steg 4,5 pct. i september 2020. Årsstigningstakten faldt til -0,1 pct.

09.11.2020  11:05
I september 2020 steg vareeksporten eksklusiv energivarer, skibe og fly 4,5 pct. i forhold til august, viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra Danmarks Statistik.

Årsstigningstakten, dvs. væksten de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, faldt til -0,1 pct. fra forrige måneds årsvækst på 0,9 pct. De seneste tre måneder er vareeksporten øget 2,5 pct. i forhold til tre måneder forud, men i de første 9 måneder af 2020 har der været et fald på 2,2 pct. i forhold til samme periode i 2019.

Stigningen i september i forhold til august kan især henføres til en stor fremgang til USA på 71 pct. i forhold til august, som var en relativ svag måned for dansk eksport til USA. Stigningen kan især kan henføres til øget salg af lægemidler. Endvidere var der i september vækst i vareek-sporten til Norge, Sverige og Storbritannien. Vareeksporten til øvrige markeder faldt generelt i september, mest til Nederlandene, som også fungerer som transit til en række andre lande. År til dato er vareeksporten faldet 2,2 pct. i forhold til samme periode sidste år, hvilket dækker over stigninger til Nederlandene, USA og Kina, mens der har været fald til de fleste øvrige markeder.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg på tlf. 33921214/25267569 eller jacwar@um.dk