Spring til indhold

Ny bekendtgørelse om grænsen mellem Danmark og Polen syd for Bornholm

23.11.2020  10:02
Udenrigsminister Jeppe Kofod har i dag udstedt en ny bekendtgørelse, som fastlægger den danske eksklusive økonomiske zone – det vil sige Danmarks grænser til havs inden for 200 sømil. Inden for denne zone har Danmark blandt andet eneret til udnyttelse af naturlige levende og ikke-levende ressourcer, etablering af kunstige øer med mere.

Bekendtgørelsen er udstedt for at afspejle grænseaftale med Polen vedrørende farvandet syd for Bornholm, som trådte i kraft den 28. juni 2019.

Udenrigsminister Jeppe Kofod udtaler:

”Jeg er rigtig glad for i dag at kunne udmønte grænseaftalen med Polen i en ny bekendtgørelse. Og så er er det selvfølgelig ekstra glædeligt for mig personligt, at bekendtgørelsen som noget nyt fastlægger hele den økonomiske zone omkring Bornholm.”

Bekendtgørelsen med kort kan findes her.

Om Danmarks eksklusive økonomiske zone
Danmarks territorium omfatter territorialfarvandet, der går ud til 12 sømil fra kysten. Derefter følger den såkaldte eksklusive økonomiske zone, typisk kaldet EEZ eller EØZ. I EØZ’en har et land blandt andet eneret til udnyttelse af naturlige levende og ikke-levende ressourcer både i vandet og i havbunden, etablering af kunstige øer med mere. EØZ’en strækker sig op til 200 sømil fra kysten. Hvis der er overlap mellem flere landes krav på en EØZ, vil grænsen blive fastlagt ved forhandling. Reglerne vedr. etablering af en EØZ baserer sig på FN’s Havretskonvention fra 1982.

Danmarks EØZ i Østersøen støder ud over Polen op til Tysklands og Sveriges EØZ’er.

For yderligere oplysninger kontakt:
Udenrigsministeriet, pressevagten@um.dk