Spring til indhold

Dansk donation af respiratorer til Ukraine til brug for behandling af COVID-19

11.11.2020  14:30
Ukraine modtager i november 50 respiratorer fra Danmark til brug for behandling af COVID-19 patienter.

Beslutningen om donationen til Ukraine er truffet af den interministerielle taskforce for koordination af civile bidrag i sundhedskriser og sker på baggrund af en konkret vurdering af en række sundhedsfaglige og udenrigspolitiske hensyn. Taskforcen består af Udenrigsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet og Forsvarsministeriet og en række styrelser. Taskforcens mandat er at sikre, at der sker en hurtig, effektiv og korrekt håndtering af anmodninger fra udlandet om civil bistand i sundhedskriser. 

Respiratorerne er af mærket ChenWei og er fremstillet i overensstemmelse med gældende EU-direktiver (CE mærket). Staten overtog i august 80 respiratorer fra Region Hovedstaden, der ikke er behov for i det danske sundhedsberedskab. Respiratorerne kan dermed doneres som støtte til andre lande. 

Respiratorerne har de ventilationsformer, der er hensigtsmæssige til behandling af COVID-19 patienter med lungesvigt, og giver mulighed for tilstrækkelig ilttilførsel samt tilfører tilstrækkeligt lufttryk i slutningen af udåndingsfasen, hvilket vurderes afgørende for optimal respiratorbehandling af COVID-19 patienter.

Der har pågået en sundhedsfaglig dialog mellem Region Hovedstaden og Ukraine, hvor de ukrainske myndigheder har tilkendegivet at have de rette kompetencer til at betjene respiratorerne. 

Forsvarsministeriet vil sammen med Beredskabsstyrelsen arrangere transporten af respiratorerne til Ukraine.

For yderligere information:
Udenrigsministeriets pressevagt: pressevagten@um.dk
Sundheds- og Ældreministeriets pressevagt: pressevagt@sum.dk
Forsvarsministeriets pressevagt: +45 7281 0400