Spring til indhold

Pas

Ansøgning om pas

Ansøgning om pas kan kun ske ved personlig henvendelse på ambassaden i Hanoi eller på Handelskontoret i Ho Chi Minh City, da der skal tages digitalt foto, afgives fingeraftryk og digital underskrift.

Ansøgeren skal medbringe nuværende pas samt udfylde pasansøgning, som fås på ambassaden eller Handelskontoret eller kan downloades her i PDF-format.

Du kan ansøge om følgende typer pas:

  • VOKSENPAS
  • EKSTRA PAS
  • BØRNEPAS
  • NØDPAS/PROVISORISK PAS

Et pas består af 32 sider. Det er ikke muligt at få udstedt pas med flere sider til personer, der på grund af stor rejseaktivitet hurtigt får fyldt deres pas med visa og indrejsestempler. Ligeledes er det ikke muligt at få indsat ekstra sider i et pas.

De danske pas produceres i Danmark, hvorfor du må påregne en ekspeditionstid på 3-5 uger fra indgivelse af ansøgning om nyt pas, indtil du kan afhente det nye pas på ambassaden.

Det er ikke længere muligt at optage børn i danske pas. Alle børn, uanset alder, skal have eget pas.

Voksenpas
Ambassaden/Handelskontoret har mulighed for at forlænge dit eksisterende pas med op til et år, såfremt der på grund af tidsnød ikke kan søges om nyt pas. Man skal dog være opmærksom på, at det gamle pas ikke må være udløbet med mere end tre måneder.

Ekstra pas
Det er muligt at søge om et ekstra pas med max. 2 års gyldighed til personer med stor rejseaktivitet og derfor ofte har deres 10-års pas til visering på andre landes ambassader/konsulater. Udstedelse kræver dokumentation i form af brev fra firma.

Pas til personer under 18 år
Hvis det er første gang, der søges om dansk pas, skal følgende medbringes:
Et udfyldt ansøgningsskema, dokumentation for barnets danske indfødsret i form af en fødsels- eller dåbsattest / ”Birth Certificate”, udstedt, hvis barnet er født i Vietnam, af de vietnamesiske myndigheder (People’s Committee). Fødselsattesten skal være oversat til engelsk og legaliseret. En fødselsmeddelelse udfærdiget af det hospital, hvor barnet er født, accepteres ikke som dokumentation for dansk indfødsret.

Endvidere skal der medbringes forældrenes vielsesattest (original eller certificeret kopi) samt kopi af pas. Hvis forældrenes vielsesattest er udstedt i Vietnam, skal denne også være oversat til engelsk og legaliseret.
Obs. Forældrenes vielsesattest er ikke nødvendig for børn den 01.07.2014 eller senere.

Den eller de forældre, der har forældremyndigheden skal underskrive ansøgningen (stk. D om samtykkeerklæring). Dvs. hvis begge forældre har forældremyndigheden, skal begge underskrive samtykkeerklæringen på skemaet.

Pasfotos mindre børn
Alle børn skal i princippet have taget digitalt foto på ambassaden/Handelskontoret. Ved helt små børn er der dog erfaring for, at det kan være meget tidskrævende. I den slags tilfælde accepteres det at forældrene selv medbringer fotos, som derefter indscannes på ambassaden.

Provisoriske pas
Ambassaden kan i nødstilfælde, f.eks. hvis man får stjålet sit pas, udstede et midlertidigt pas, som kun gives for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed. Pasansøgning samt foto (se ovennævnte krav) skal indleveres på ambassaden sammen med en politirapport. Ansøger skal desuden være i stand til at legitimere sig.

Når man har fået udstedt et midlertidigt pas skal man efterfølgende henvende sig til de vietnamesiske immigrationsmyndigheder for at få udstedt et visum, et såkaldt ”exit visum”. Det kan tage op til 3 arbejdsdage at få behandlet sit visum, og det kan kun lade sig gøre fra mandag-fredag samt lørdag formiddag (gælder kun for Hanoi & Danang). Hvis man ikke har et ”exit visum” i sit midlertidige pas, kan man risikere at blive tilbageholdt af myndighederne indtil man får søgt om visum.

Man skal henvende sig til Immigration Department medbringende 2 pasfotos, USD/VND for betaling af gebyr, det midlertidige pas, ledsager brev fra ambassaden samt politirapport:

Hanoi: 44-46 Tran Phu Street, Tel: 04 38 26 40 26 Åbningstid: Hverdage kl. 08.00 - 11.30 & 13.30 - 16.00 samt lørdag formiddag kl. 08.00 – 11.30

Ho Chi Minh City: 254 Nguyen Trai Road, District 1, Tel: 08 39 20 03 65. Åbningstid: Hverdage kl. 07.30 – 11.30 & 13.00 – 17.00 samt lørdag formiddag kl. 07.30 – 11.30

Danang: 7 Tran Quy Cap. Tel: 05 11 38 22 381. Åbningstid: Hverdage kl. 08.00 – 11.30 & 13.30 – 16.00 samt lørdag formiddag kl. 08.00 – 11.30

Som rejsende skal man gøre sig det klart, at man kan få problemer med at indrejse til andre lande på et midlertidigt pas, idet ikke alle lande anerkender danske provisoriske pas. Det er derfor vigtigt, at man på forhånd undersøger de andre landes indrejseregler, som man eventuelt havde planlagt at besøge på sin rejserute.

Prisen for et provisorisk pas er DKK 995,00. Hvis ansøgning om provisorisk pas indgives uden for ambassadens åbningstid eller på en af ambassadens lukkedage er prisen henholdsvis DKK 2.265,00 og DKK 3.240,00 Hvis der udstedes pas til flere personer på et af ovenstående tidspunkter, er prisen for de efterfølgende pas DKK 970,00.

Legitimation
Som udgangspunkt er et gyldigt eller et nyligt udløbet pas tilstrækkeligt bevis på pasansøgerens identitet. Hvis ansøger ikke kan fremvise et tidligere pas, skal han/hun fremvise fødselsattest samt billedlegitimation, samt evt. forældres vielsesattest.

Dansk indfødsret
Opmærksomheden henledes på, at personer, der er født i udlandet af danske forældre og aldrig har haft bopæl i Danmark, som udgangspunkt mister deres danske indfødsret ved det fyldte 22. år. Under visse betingelser kan indfødsretten dog bevares. Ansøgning om bevarelse skal forud for det fyldte 22. år indgives til Justitsministeriet.

Er pasansøgeren ikke fyldt 22 år, kan ambassaden godt udstede pas, dog ikke med gyldighed ud over 22-års fødselsdagen, medmindre vedkommende kan fremvise et dansk indfødsretsbevis.

Gebyr
Prisen for et nyt pas, når ansøgning indgives på en dansk repræsentation i udlandet, kan du se her.

Afhentning af nyt pas
Ved afhentning af nyt pas skal det gamle pas medbringes for annullering.

Her kan du downloade:

BESTIL TID

 

På grund af at der skal tages digitalt foto, afgives fingeraftryk og underskrift anbefaler ambassaden, at der bestilles tid til ansøgning om pas.

 

Ring på +84 38 23 18 88 (Hanoi) eller +84 (8) 38 21 93 73 (Handelskontoret i Ho Chi Minh City) for at bestille tid.

 

Tid for pasansøgninger er tirsdag og torsdag 14-16.00 i Hanoi, og mandag-torsdag 13-15.00 i Ho Chi Minh City