Gå til indhold

Kørekort

Her kan du læse om, hvordan du skaffer dig et erstatningskort af dit danske eller internationale kørekort under dit ophold i Vietnam.

Danske kørekort kan iflg. kørekortbekendtgørelsen kun udstedes til personer, som har sædvanlig bopæl i Danmark. Ved sædvanlig bopæl forstås det sted, hvor en person sædvanligvis opholder sig, dvs. i mindst 185 dage inden for et kalenderår.

Sædvanlig bopæl i Danmark

Har du sædvanlig bopæl i Danmark og opholder dig i Vietnam på ferie, kan vi hjælpe dig med procedurerne. Vi kan modtage og videresende ansøgninger om:

A) Duplikatkørekort (erstatningskørekort)

Et duplikatkørekort udstedes i følgende 3 tilfælde: 

  • bortkommet kørekort 
  • beskadiget kørekort 
  • §navneændring  

Duplikatkørekortet udstedes på samme betingelser og med samme gyldighed som det erstattede. Ved navneændring skal medbringes vielsesattest eller anden bevis for navneændring sammen med de nedenfor nævnte beviser på identitet.

B) Midlertidigt kørekort
Mistes kørekortet under ferie, vil repræsentationen efter kontrolcheck med Københavns Borgerservice kunne udstede en attest på, at personen er indehaver af gyldigt dansk kørekort med angivelse af type.

C) Internationalt kørekort
Udstedes efter ansøgning og mod forevisning af dansk EU-kørekort af kreditkorttypen og kun for en periode på ét år. Ved navneændring skal medbringes vielsesattest eller anden bevis for navneændring tillige med de nedenfor nævnte beviser på identitet.

Se listen over gebyrer på https://vietnam.um.dk/rejse-og-ophold/gebyrer.

Sådan gør du

Du kan sende ansøgning om nyt kørekort via ambassaden i Hanoi eller handelskontoret i Ho Chi Minh City.

Medbring følgende til ambassaden eller konsulatet:

  • Nuværende kørekort eller pas
  • 2 pasfotos (35x40 mm – se eventuelt krav for fotos på www.politi.dk)
  • 2 stk. udfyldt ansøgningsskema
  • Evt. bevis for navneændring (hvis navneændring er forekommet)

Du skal aflevere ansøgningsskemaet samt underskrive et særligt ”stamkort”, som udleveres personligt, hvorfor det også er nødvendigt med personligt fremmøde. Et ”stamkort” er ikke nødvendige ved rekvirering af internationalt kørekort.

Sædvanlig bopæl i Vietnam

Har du sædvanlig bopæl i Vietnam kan du ifølge EU direktiv 2006/126/EF, med start den 1. januar 2017, ikke længere ansøge om erstatningskørekort eller fornyelse af dit danske kørekort ved ambassaden i Vietnam.

Du skal i stedet kontakte de lokale myndigheder i dit bopælsland for at få udstedt et erstatningskørekort eller få fornyet dit kørekort. Til dette skal du bruge en bekræftelse fra de danske politimyndigheder om din førerret i Danmark. Denne indhenter du ved skriftligt (fax, post eller e-mail) at kontakte:

Rigspolitiet
Administrationsafdelingen, Pas og Kørekort
Polititorvet 14
1780 København V
Denmark
E-mail: [email protected]

Når bekræftelsen af indhentet, kan du således kontakte de lokale myndigheder i dit bopælsland.

Bemærk, at reglen ikke gør sig gældende ved internationale kørekort.