Gå til indhold

Digital signatur/NemID

Pr. 1. juli 2010 påbegyndes den to-årige udfasning af den tidligere digitale signatur, der erstattes af et ”NemID”. Udenrigsministeriet og IT- og Telestyrelsen har indgået en aftale om, at danske statsborgere bosat i udlandet samt udenlandske statsborgere med dansk rejsedokument gyldigt for tilbagerejse til Danmark kan få udleveret midlertidig adgangskode-brev (tidl. PIN-brev) til digital signatur via de danske udsendte og honorære repræsentationer.

NemID er en elektronisk underskrift der sikrer, at underskriveren er den, vedkommende giver sig ud for at være, når der underskrives i forbindelse med elektronisk kommunikation.

Med NemID skal kun ét log-in benyttes som indgang til offentlige tjenester, netbank og i stigende omfang til forskellige private tjenester. Det er dermed den samme handling, man skal foretage sig, uanset om man vil betale sine regninger i banken, flytte sin adresse eller aflevere sin selvangivelse.

NemID baserer sig på et log-in med tofaktor-sikkerhed – noget i ”hovedet” og noget i ”hånden”. I hovedet har brugeren sin bruger-id og sin adgangskode. I hånden har brugeren et nøglekort med et antal engangskoder (nøgler).

Der skal tastes en ny nøgle fra det personlige nøglekort, hver gang signaturen anvendes. Den digitale signatur opbevares på en sikker central server, således at sikkerheden ikke alene baserer sig på sikkerheden på borgerens pc (som det tidligere var tilfældet). Der bliver automatisk sendt et nyt nøglekort til borgeren, inden det forrige løber tør for koder.

Borgere i udlandet kan bestille NemID på to måder:

1. På hjemmesiden NemID.nu og med efterfølgende afhentning af midlertidig adgangskode-brev på den danske ambassade mod gebyrbetaling (læs mere nedenfor)
2. Under et ferieophold i Danmark ved at gå ind i et af de borgerservicecentre i kommunerne, der tilbyder udlevering af NemID samt i alle skattecentre. Ved personligt fremmøde i et af disse centre kan man således få en straksudstedelse af det midlertidige adgangskode-brev uden betaling af gebyr.

Muligheden for at få et midlertidig adgangskode-brev til NemID under et besøg i Danmark kunne vise sig attraktivt for nogle danskere i udlandet, herunder for danskere med bopæl langt fra en dansk repræsentation. Denne service er desuden gratis. På hjemmesiden NemID.nu er der en liste over de danske skattecentre og borgerservicecentre, hvor det er muligt at bestille digital signatur. Pas skal medbringes som legitimation.

For alle borgere er det desuden muligt at få en straksudstedelse på Københavns kommunes borgerservicecenter. Læs mere, herunder om åbningstider, på Københavns kommunes hjemmeside.

Det bemærkes, at NemID og den tidligere digital signatur vil leve side om side i en periode på op til to år. Den tidligere digitale signatur vil fortsat kunne anvendes, indtil den udløber.


Procedure for udlevering af NemID til borgere uden fast bopæl i Danmark:

NemID bestilles via NemID’s hjemmeside med angivelse af nødvendige personoplysninger, CPR-nummer, navn og adresse. Det er tanken, at brugerens skal opgive sin egen adresse, men for danskere med bopæl i udlandet er det også muligt at opgive en anden adresse, f.eks. adressen på brugerens arbejdsplads eller den danske ambassade, hvis én af disse adresser anses for at være mere sikker.

Herefter sendes NemID’et til den angivne adresse. Hvis dette er ambassaden, skal NemID’et afhentes her efter fremvisning af nødvendig identifikation i form af dansk pas, herunder konventionspas (Konventionen af 28. juli 1951) eller fremmedpas (gyldigt til genindrejse i Danmark med særlig tilladelse fra Udlændingestyrelsen).

Den digitale signatur kan nu benyttes.

NemID med udleveringsinstruks opbevares højst i 30 dage på ambassaden efter modtagelsen og vil herefter blive destrueret.

Et gebyr vil blive opkrævet i forbindelse med udlevering af NemID (jfr. Udenrigsministeriets betalingsordnings § 6). 

Her kan du få yderligere informationer om NemID