Gå til indhold

Kæledyr til og fra Vietnam

Import og eksport af kæledyr til og fra Vietnam

Fra Vietnam til Danmark

Har du fået et kæledyr under dit ophold i Vietnam og ønsker at tage det med tilbage til Danmark, er der en række betingelser, der skal opfyldes, inden du kan rejse med det. På fødevarestyrelsens hjemmeside kan du læse om hvad der kræves af dokumenter og vaccinationer.

Se nedenfor en kort opsummering af kravene:

 • dyret skal være ID-mærket med godkendt chip. Pr. 3. juli 2011 er tatovering ikke længere gyldigt rejse-ID.
 • det skal have et pas, et veterinærcertifikat eller anden dokumentation, som godtgør, at kravene for indførsel er opfyldt.
 • det skal have gyldig rabiesvaccination iht. vaccineproducentens anvisninger. Det vil sige, at rabies antistof-blodprøven kan udtages tidligst 30 dage og senest 12 måneder efter vaccination. Indrejse til Danmark/EU kan ske tidligst 90 dage efter udtagelsen, såfremt rabies antistof-niveauet er over 0,5 iu.
 • den skal have blodprøvemåling af indholdet af rabiesantistoffer, der skal udtages tidligst 30 dage efter vaccination.
 • Resultatet af blodprøven skal være mindst 0,5 IE/ml eller derover.

Desuden skal dyret grænsekontrolleres ved den første grænsekontrol i EU, som du ankommer til.

Hvis du indrejser direkte til Danmark, er der kun to grænsekontrolsteder, som er godkendt til kæledyr, nemlig

 • Grænsekontrollen i Kastrup
 • Grænsekontrollen i Billund.

Din indrejse skal meldes pr. e-mail eller fax til grænsekontrolstedet mindst 24 timer inden indrejsen med oplysninger om:

 • Dyret og ejeren, inkl. oprindelsesland
 • Ankomsttidspunkt og fly nummer.

Se venligst alle øvrige detaljer på fødevarestyrelsens hjemmeside.

Fra Danmark til Vietnam

Hvis du skal flytte til Vietnam og gerne vil have en hund eller en kat med, skal du sørge for at få udfyldt nødvendige certifikater af de danske myndigheder (Fødevarestyrelsen). Desuden skal de vietnamesiske lufthavnsmyndigheder (Quarantine Department) i den lufthavn hvor indrejsen finder sted informeres om dag og tidspunkt for indrejsen mhp. at udstede et ”Quarantine Examination Permit”, som gør det muligt at importere dyret.

Fødevarestyrelsen har udarbejdet et certifikattil brug for import af hund eller kat til Vietnam. Certifikatet er officielt blevet anerkendt af de vietnamesiske myndigheder.

Certifikatet skal udstedes af den Kontrolafdeling i Danmark, som ejeren af hunden/katten er tilknyttet. På Fødevarestyrelsens hjemmeside kan man ud fra sit postnummer søge efter den kontrolafdeling man tilhører og indhente kontaktoplysninger.

Ambassaden kan være behjælpelig med at informere lufthavnsmyndighederne i Vietnam om ankomsten. Hvis ankomsten finder sted i Hanoi, kan du kontakte ambassaden på [email protected]. Hvis ankomsten finder sted i Ho Chi Minh City, kan du kontakte handelsekontorets konsulære medarbejder Ms. Dung: [email protected].

Ved ankomsten til lufthavnen:

Medbring dyret til “Quarantine Office” mhp. karantæne undersøgelse. Følgende dokumenter skal fremvises:

 • Ovennævnte veterinærcertifikat udfyldt og stemplet af de danske myndigheder
 • Dyrets ID mærkning
 • Dyrets EU pas
 • Dyrets vaccinations- og sundhedscertifikat som godtgør at det har alle påkrævede vaccinationer (ifl. Dansk lovgivning)

Alle certifikater skal være udstedt af ef de relevante myndigheder I det land dyret kommer fra, ikke af en dyreklinik.

Hvis dyret bliver sendt separat:

Samme fremgangsmåde som ovenfor beskrevet, bortset fra at der ud over de nævnte dokumenter også skal fremvises Air Way Bill ved afhentning af dyret i lufthavnen.