Gå til indhold

Indgåelse af ægteskab i Vietnam

Ifølge de for ambassaden foreliggende oplysninger skal følgende dokumenter forelægges de vietnamesiske myndigheder i tilfælde, hvor en dansk statsborger ønsker at indgå ægteskab i Vietnam med en vietnamesisk statsborger.

For den danske statsborger:

 1. Ægteskabsattest/bopælsattest hvoraf fremgår den danske parts civilstand. Ægteskabsattesten udstedes af Familieretshuset i Danmark og skal herefter legaliseres af Udenrigsministeriet i København samt den vietnamesiske ambassade i København. På grundlag af ægteskabsattesten udsteder den danske ambassade i Hanoi en skrivelse, som bekræfter, at pågældende er ugift.
 2. Legaliseret lægeattest, hvoraf fremgår, at den pågældende ikke er mentalt syg. De vietnamesiske myndigheder foretrækker en attest udstedt i Vietnam af en vietnamesisk læge (f.eks. på SOS eller Hanoi Family Practice hvor der findes vietnamesiske læger, som taler engelsk).
 3. Bekræftet kopi af pas. Denne bekræftelse kan foretages i Udenrigsministeriet eller på ambassaden.
 4. Certificeret kopi af gyldigt visum eller opholdstilladelse til Vietnam. Kan gøres på ambassaden. Hvis den danske statsborger er indrejst visumfrit i Vietnam (max. 15 dages ophold), et certifikat fra politiet i bopælsdistriktet.
 5. Legaliseret fødsels- og dåbs-/navneattest eller navnebevis.
 6. Eventuel legaliseret skilsmissedom eller skilsmissebevilling.
 7. 4 ID-fotos 4x6 cm.
  Danmark har tiltrådt Apostillekonventionen pr. 1. januar 2007 hvilket betyder, at dokumenter som er udstedt af danske myndigheder og tidligere først skulle legaliseres i det relevante ressortministerium og derefter i Udenrigsministeriet, nu kun skal legaliseres med et Apostillestempel i Udenrigsministeriet. Dette gælder dog ikke for dokumenter, som er udstedt af en privatperson eller et privat firma.

Alle danske dokumenter skal oversættes fra dansk til engelsk af en statsautoriseret translatør i Danmark. Oversættelserne skal herefter legaliseres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Oplysning om navn og adresse på en statsautoriseret translatør kan indhentes ved henvendelse til Translatørforeningen på tlf. (+45) 33 11 84 14. Den danske ambassade i Hanoi kan ikke påtage sig oversættelsen af sådanne dokumenter.

Efterfølgende skal samme dokumenter (både de danske og oversættelserne) legaliseres med et Apostillestempel i Udenrigsministeriet og sluttelig på den vietnamesiske ambassade i København.

De engelsksprogede dokumenter skal derefter oversættes til vietnamesisk af en autoriseret notar i Vietnam. Den danske ambassade i Hanoi kan oplyse om adressen på de vigtigste notarkontorer i Hanoi og i Ho Chi Minh City, men det er også muligt at få foretaget oversættelserne på et notarkontor i provinsen.

De originale dokumenter må ikke være ældre end 6 måneder ved ansøgningstidspunktet i Vietnam.

For den vietnamesiske statsborger:

 1. ”Singleness Declaration” eller ”Marital Status” (svarer til et CPR-udskrift), der udstedes af den lokale ”People’s Committee”. Den må ikke være mere end 6 mdr. gammel.
 2. Legaliseret kopi af fødselsattest.
 3. Legaliseret kopi af ”household registration” samt eventuelle skilsmissepapirer.
 4. Legaliseret kopi af  ID-kort (må ikke være ældre end 15 år)
 5. Lægeattest, der ikke må være mere end 6 mdr. gammel
 6. 5 ID-fotos 4x6 cm.
  Samtlige dokumenter (for både den danske og den vietnamesiske statsborger) skal foreligge i 2 eksemplarer.

Indgivelse af ansøgning:

Når alle ovennævnte dokumenter er tilvejebragt, kan parterne  indgive ansøgning om ægteskab til Justice Department i den provins hvor den vietnamesiske part er bosiddende og registreret. Begge parter skal være til stede ved indgivelsen af ansøgningen. Hvis en af parterne er forhindret, skal den anden part være i besiddelse af en fuldmagt. Samtlige dokumenter, inkl. skrivelsen fra ambassaden, skal medbringes. Ansøgningerne fås mod betaling af et mindre gebyr.

Ansøgningerne skal udfyldes in duplo (af samme person med samme skrift og samme pen) og underskrives af hver part. Ansøgningerne må ikke indeholde rettelser.

Ansøgningsgebyr er 1.000.000 VND. Behandlingstid er 30 dage fra ansøgningsdatoen. I tilfælde af at visse dokumenter skal verificeres af de vietnamesiske myndigheder, må påregnes yderligere 20 dage. Indenfor de første 3 uger fra ansøgningsdatoen vil begge parter blive kaldt til et interview i Justice Department i det distrikt, hvor ansøgningen er indgivet.

Parterne vil få angivet en dato for afhentning af deres vielsesattest efter endt behandling. Vielsesattesten skal afhentes inden for 7 dage efter den angivne dato. Hvis dette ikke er muligt, skal parterne skriftligt redegøre for årsagen til forsinkelsen. Den maksimale frist for afhentning af vielsesattesten er 90 dage, hvorefter attesten ikke længere er gyldig.

Ovenstående retningslinjer er indhentet i det vietnamesiske justitsministerium.

Der kan være mindre variationer i ovennævnte afhængigt af i hvilken provins ægteskabet indgås. Ambassaden er f.eks. blevet informeret om, at der i visse provinser kræves, at den vietnamesiske part har et vist kendskab til engelsk.

Såfremt parterne ønsker, at det indgåede ægteskab skal registreres hos de danske myndigheder, kræves som udgangspunkt blot, at man sender en original, vietnamesisk legaliseret vielsesattest samt en autoriseret, engelsk oversættelse af denne til folkeregisteret i den danske bopælskommune. Der kan være små variationer i regelsættet fra kommune til kommune, hvorfor det anbefales, at man på forhånd kontakter hjemkommunen telefonisk for at modtage den helt nøjagtige vejledning for den pågældende kommune.