Skip to content

Văn hóa Đan mạch 

Văn hoá Đan mạch được đặc trưng bởi sự cởi mở, đơn giản và tính sáng tạo cao. Những đặc tính này được thể hiện rõ qua rất nhiều khía cạnh khác nhau như: Nền thiết kế và kiến trúc Đan mạch đương đại, nhảy hiện đại, âm nhạc và sân khấu thưc nghiệm và đặc biệt là trong “ Xu hướng Dogme” nổi tiếng của các nhà làm phim trẻ.

Nghệ sĩ Bjørn Nørgaard

Đan mạch đang trải qua thời kì phát triển mạnh mẽ và đang có được sự công nhận của quốc tế trong các lĩnh vực như thiết kế Đan mạch và điện ảnh. Thành công này có được nhờ chính sách hỗ trợ nghệ thuật của chính phủ Đan mạch

Theo truyền thống lịch sử, văn hoá luôn nhận được sự ưu tiên cao trong ngân sách hàng năm của chính phủ, và luôn là một trong số các quốc gia cao nhất trên thế giới
Cũng có thể có một vài các quốc gia khác trên thế giới cũng hỗ trợ sự sáng tạo của cộng đồng và các cơ quan văn hoá một cách hào phóng mà không gây ảnh hưởng gì tới sự tự do của các nghệ sĩ

Hãy sử dụng các liên kết bên phải và thưởng thức một nền văn hoá Đan Mạch đa dạng, ví dụ như các tiêu chuẩn văn hoá Đan Mạch và giúp bạn có một cái nhìn sâu hơn về các công trình quan trọng trong di sản văn hoá Đan Mạch

Hãy sử dụng các liên kết bên trái, bạn có thể thưởng thức thêm về các khía cạnh khác nhau của văn hoá Đan Mạch như: thể thao, văn học, âm nhạc, điện ảnh, biểu diễn nghệ thuật, visual art, thiết kế và kiến trúc.