Skip to content

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Các sáng kiến và hoạt động trong lĩnh vực biến đổi khí hậu

Đan Mạch là quốc gia đầu tiên cung cấp tài trợ để giúp Việt Nam thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Ứng phó với Biến đổi Khí hậu giai đoạn 2009 đến 2015, trong đó có các nỗ lực đối phó với tình trạng ấm lên toàn cầu và cải thiện hiệu quả năng lượng.

Công trình xây dựng ĐÊ tại thôn Bình Đại , tỉnh Bến Tre

Việt Nam được đánh giá là một trong những nước dễ bị tổn thương nhất bởi các tác động bất lợi của biến đổi khí hậu do quốc gia này có đường bờ biển dài trên nền đất thấp và hứng chịu nhiều cơn bão, lốc, đồng thời có lượng mưa nhiều và thất thường. Một nghiên cứu ước tính rằng mực nước biển có thể dâng thêm 33cm vào năm 2050 và 1m vào năm 2100. Nước biển dâng thêm 1m sẽ tác động đến 11% dân số, 7% diện tích đất nông nghiệp và giảm 10% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Cần biết cách ứng phó và thích ứng với tình trạng ấm lên toàn cầu - Chương trình CCAM

Chương trình thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu (CCAM) đặt ra mục tiêu góp phần phát triển kinh tế-xã hội và giảm nghèo bền vững cho Việt Nam thông qua tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và cải thiện những nỗ lực làm giảm tác động của biến đổi khí hậu cho quốc gia này. Chính phủ Đan Mạch tài trợ cho Việt Nam khoản ngân sách 200 triệu Kuron (khoảng 40 triệu USD) dưới hình thức hỗ trợ ngân sách ngành cho giai đoạn 2009-2015. Số tiền này sẽ tuân thủ các quy trình của Việt Nam và sử dụng cho các chương trình quốc gia.

Do đó, các cơ quan Chính phủ Việt Nam sẽ quản lý và phân bổ khoản tiền hỗ trợ này. Chương trình gồm hai hợp phần:

  1. Hợp phần thích ứng với biến đổi khí hậu hỗ trợ thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Tài nguyên và Môi trường ở cấp độ quốc gia và cụ thể là Bến Tre và Quảng Nam, hai tỉnh dễ bị tác động bởi biến đổi khí hậu nhất. Mục tiêu của hợp phần này là nâng cao năng lực và hiệu quả ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam nhằm bảo đảm phát triển bền vững, giúp con người tránh được những tác động có hại, ngăn chặn và giảm thiểu rủi ro do biến đổi khí hậu gây ra đồng thời cùng với cộng đồng quốc tế nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và bảo vệ hệ khí hậu toàn cầu.

2. Hợp phần giảm thiểu tác động của Biến đổi khí hậu hỗ trợ Việt Nam thực hiện Chương trình Sử dụng năng lượng hiệu quả của Bộ Công Thương. Mục tiêu của hợp phần này là hỗ trợ tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng của các doanh nghiệp Việt Nam và góp phần giúp Việt Nam phát triển bền vững và chuyển sang nền kinh tế carbon thấp.

 Các biện pháp thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu

Nỗ lực tổng thể

Ngoài Chương trình thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu nói trên, Chính phủ Đan Mạch cũng hỗ trợ phát triển hoạt động kinh doanh thông qua các Công cụ Hỗ trợ Doanh nghiệp Danida cũng như hợp tác nghiên cứu.

Tóm tắt các thành tựu đạt được

  • Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phát hành báo cáo về ba kịch bản nước biển dâng để cảnh tỉnh và đóng vai trò như công    cụ cho chính phủ và các nhà tài trợ.
  • Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đến năm 2050; đây là cơ sở cho các biện pháp thích ứng và giảm nhẹ ưu tiên của Việt Nam.
  • Hai mươi dự án thí điểm thích ứng với biến đổi khí hậu đã được hoàn thành ở tỉnh Quảng Nam và Bến Tre - hai tỉnh mục tiêu của các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu của Đan Mạch.
  • Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với các quy định bắt buộc thanh, kiểm tra tình hình sử dụng năng lượng tại các doanh nghiệp lớn có hiệu lực từ ngày 1/1/2011.
  • Việt Nam đã thực hiện kiểm toán năng lượng các nhà máy nhiệt điện Phả Lại và Ninh Bình và đề xuất giải pháp cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng. Việt Nam đã tiến hành hơn 300 cuộc kiểm toán năng lượng đối với các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm.
  • Mạng lưới hiệu quả năng lượng được thiết lập trên toàn quốc với 12 trung tâm tiết kiệm năng lượng, 450 đơn vị quản lý năng lượng và 350 đơn vị kiểm toán năng lượng.
  • Hỗ trợ tài chính và kỹ thuật để thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp công nghiệp.
  • Năm 2013, Chính phủ Đan Mạch và Việt Nam đã ký Hiệp định hợp tác toàn diện nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại và tăng trưởng xanh. Từ đó đã hình thành các mối quan hệ đối tác mới giữa Bộ Khí hậu, Năng lượng và Tòa nhà Đan Mạch với Bộ Công Thương Việt Nam cũng như với Bộ Xây dựng nhằm tăng cường chia sẻ các bí quyết và công nghệ tiên tiến của Đan Mạch cho các cơ quan quản lý và doanh nghiệp của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng.

Để biết thêm thông tin về các hoạt động thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu, vui lòng xem tại đây.  

Liên Hệ :

Cô Trần  Hồng Việt
Cán bộ quản lý Chương trình
Email : thviet@um.dk