Skip to content

Hỗ trợ văn học thiếu nhi

Dự án hỗ trợ văn học thiếu nhi được khởi xướng vào năm 2006  với mục tiêu giúp trẻ em tiếp cận được với những tác phẩm văn học mới dành cho thiếu nhi nhằm phát triển những giá trị đa dạng về văn hóa do các nhà văn và họa sỹ Việt Nam sáng tác. Dự án sẽ được thực hiện đến năm 2015.

""

Việt Nam có một kho tàng truyện thoại và các bài hát phong phú cũng như tỉ lệ người biết chữ trong dân số tương đối cao. Đây là những nhân tố góp phần thúc đẩy văn học viết phát triển. Lứa tuổi nhi đồng ngày càng tỏ ra quan tâm và yêu thích văn học, trong khi sách nước ngoài và phim hoạt hình đang ngày càng trở lên thịnh hành. Để hỗ trợ phát triển văn học thiếu nhi tại Việt Nam, dự án hướng tới việc củng cố năng lực cho nhà văn và họa sỹ truyện tranh cũng như tăng cường việc sử dụng sách dành cho thiếu nhi trong giáo dục nhà trường và trong gia đình.

Dự án hỗ trợ văn học thiếu nhi được triển khai dựa trên sự hợp tác giữa Hội nhà văn Hà Nội, Hội nhà văn Đan Mạch và nhà xuất bản chuyên về các ấn phẩm sách dành cho thiếu nhi, NXB Kim Đồng. Mục đích là nhằm phát triển mảng văn học dành cho thiếu nhi, qua đó giúp các em phát triển trí tưởng tượng và tư duy phê phán. Các buổi hội thảo và phối hợp sáng tác sách cho thiếu nhi được tổ chức nhằm nâng cao năng lực của các nhà văn và họa sĩ Việt Nam.

Để thúc đẩy sự phát triển hơn nữa mảng văn học thiếu nhi và tăng cường sử dụng sách truyện thiểu nhi, dự án đã thiết lập các câu lạc bộ bạn đọc ở các trường tiểu học và tổ chức các chuyến tàu cổ tích hàng năm. Bên cạnh đó, một chương trình TV sẽ được sản xuất, với nội dung là các câu chuyện được kể cho thiếu nhi cùng với những hình ảnh hoạt hình minh họa.