Skip to content

 Giáo dục mỹ thuật cấp tiểu học  

Giáo dục mỹ thuật đóng vai trò rất quan trọng trong việc không chỉ khuyến khích sự sáng tạo của trẻ em mà giúp phát triển nhân cách và các năng lực xã hội. Chính vì vậy, giáo dục mỹ thuật là một phần quan trọng trong nỗ lực của Đại sứ quán Đan Mạch nhằm hỗ trợ quá trình dân chủ và đa nguyên tại Việt Nam. “Hỗ trợ Giáo dục mỹ thuật cấp tiểu học” là một hợp phần trong Chương trình hợp tác về văn hóa giữa Việt Nam và Đan Mạch giai đoạn 2011-2015. Mục đích của dự án là khuyến khích trẻ em tư duy sáng tạo và phát triển nhận thức qua việc xây dựng các phương pháp sư phạm và tài liệu giảng dạy lấy trẻ em làm trung tâm.

""

Sau năm năm triển khai dự án (2011-2015):

•Các phương pháp sư phạm mới được phát triển trong dự án sẽ được thể hiện trong sách giáo khoa cải cách năm 2015 dành cho học sinh tiểu học.
•Tài liệu về phương pháp giảng dạy mỹ thuật phát triển trong dự án được sử dụng tại các trường tiểu học trong cả nước, giáo viên tại các trường được tập huấn về phương pháp mới.

Các phương pháp sư phạm và tài liệu giáo dục mỹ thuật trong dự án sẽ được ứng dụng tại tất cả các trường tiểu học ở Việt Nam thông qua sự hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo – và có thể được sử dụng trong giáo trình cải cách về giáo dục mỹ thuật cấp tiểu học.