Skip to content

CÁC CHƯƠNG TRÌNH /CÔNG CỤ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CỦA DANIDA


Công cụ Quan hệ đối tác Phát triển thị trường Danida

Mục tiêu tổng thể của chương trình Quan hệ đối tác phát triển thị trường của Danida là đóng góp cho tăng trưởng kinh tế bền vững và tạo việc làm tại các nước đang phát triển. Tiến trình này được thực hiện thông qua việc hỗ trợ những đối tác có kiến thức và nguồn lực trên nhiều lĩnh vực và khuyến khích khu vực tư nhân tham gia hợp tác phát triển. Chương trình nhằm mục đích góp phần phát triển các thị trường bền vững hơn, thông qua đó thúc đẩy việc thực hiện thành công Các Mục tiêu toàn cầu về Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Chương trình này có thể thực thi tại các nước thuộc danh sách ưu tiên của Đan Mạch và ở những nước có tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân trên đầu người dưới mức giới hạn của Ngân hàng Thế giới đối với các quốc gia có thu nhập trung bình thấp và nơi có cơ quan đại diện của Đan Mạch.  Ngoài ra, chương trình cũng có mặt tại các nước trọng tâm được chọn lựa trong sáng kiến khu vực và ở các quốc gia có căng thẳng đặc biệt nơi có sự hiện diện của cơ quan đại diện Đan Mạch. Việt Nam nằm trong số 26 quốc gia có đủ tiêu chí được tiếp nhận chương trình.


Công cụ Khám phá Kinh doanh Danida


Khám phá Kinh doanh Danida (DBE) là một trong những sáng kiến nằm trong Chiến lược Quốc gia về Xúc tiến Xuất khẩu và Ngoại giao Kinh tế được triển khai từ tháng 5 năm 2014. DBE được thiết kế nhằm giúp đỡ các công ty Đan Mạch đặt những bước đầu tiên vào các thị trường mới và thông qua đó góp phần vào tăng trưởng kinh tế bền vững và tạo việc làm tại các nước đang phát triển, bao gồm các mục tiêu toàn cầu về phát triển bền vững.

DBE có mặt tại các nước có đủ điều kiện tiếp nhận hợp tác phát triển của Đan Mạch, tức là các nước có tổng thu nhập quốc dân dưới 3.300 đô la Mỹ trên đầu người vào năm 2015 và có đại diện của Đan Mạch tại các nước đó, đồng thời tại những nơi có nhiều cơ hội để thúc đẩy sự phát triển của khu vực tư nhân. Hiện nay, DBE hoạt động tại 21 nước, trong đó có Việt Nam.

Công cụ Tài chính Doanh ngiệp Danida


Chương trình Tài chính Doanh nghiệp Danida (DBF) cung cấp các khoản vay phi lãi suất cho các dự án cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. Khoản vay thông thường có kỳ hạn 10 năm và được giải ngân bằng Đô la Mỹ hoặc Euro. Chương trình trợ cấp DBF có đến 3 yếu tố:

  • Trả lãi suất - trả toàn bộ hoặc từng phần.
  • Thanh toán phí bảo hiểm tín dụng xuất khẩu và các chi phí tài chính khác.
  • Trợ cấp tiền mặt để giảm số tiền gốc của khoản vay nếu các yếu tố trên không đạt tới mức trợ cấp do các thỏa thuận của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế yêu cầu. Yếu tố không hoàn lại chiếm 50% đối với các nước kém phát triển (LDC) và 35% đối với các nước khác.

Người mua/người vay trả góp số tiền cố định theo định kỳ nửa năm, thường bắt đầu trả từ tháng thứ 6 tính từ khi bắt đầu thực hiện dự án. Người vay chỉ phải trả phí cam kết và phí quản lý.

Các khoản vay DBF dùng để hỗ trợ huy động vốn cho các dự án “không khả thi” về mặt tài chính, do đó có thể không được thực hiện nếu không có trợ cấp tài chính. Các lĩnh vực ưu tiên nhận DBF gồm: tăng trưởng xanh, nước, năng lượng tái tạo, lương thực, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và nông nghiệp.

Ngân sách tối thiểu cho một dự án DBF là 100 triệu Kuron Đan Mạch.


Công cụ Hợp tác Doanh nghiệp Danida


Chương trình Hợp tác Doanh nghiệp Danida (DBP) đã bị gián đoạn từ ngày 10 tháng 11 năm 2014 và các cam kết mới sẽ không còn được thực hiện trong khuôn khổ chương trình này. Quyết định này được đưa ra dựa trên đánh giá về chương trình B2B được triển khai trước đó. Đánh giá kết luận rằng hiệu quả của mục tiêu tạo việc làm và phát triển bền vững ở các nước đang phát triển không được phát huy một cách đầy đủ. Hơn nữa, chương trình thiếu tính minh bạch theo qui định của Liên minh Châu Âu. 

Những quan hệ đối tác đang thực hiện sẽ tiếp tục triển khai như kế hoạch đã đề ra. Chúng ta có thể tìm thấy trong Hộp công cụ các biểu mẫu cần thiết để các đối tác thực hiện chương trình, bao gồm các báo cáo tiến độ dự án và báo cáo hoàn thành dự án, các biểu mẫu yêu cầu hoàn trả vốn và biểu mẫu cho những trường hợp bất thường.

 Hộp công cụ

THAM KHẢO THÊM


Quan hệ đối tác Phát triển Thị trường Danida

Khám phá Kinh doanh Danida
Tài chính Doanh nghiệp Danida
Thông cáo báo chí về Chương trình Hợp tác Doanh nghiệp Danida ( Tiếng Anh )
Báo cáo Chương trình B2B (tiếng Anh)

 


LIÊN HỆ:

Tại Hà Nội:

DMDP và DBE:
Ông Troels Jakobsen
Tham tán Thương Mại
Email : trojak@um.dk

DBF:
Bà Nguyễn Kim Quy
Quản lý chương trình DBF
Email: kimquy@um.dk

DBP:
Cô Vũ Hương Mai
Quản lý chương trình DBP
Email: huomai@um.dk

 
Tại Thành phố Hồ Chí Minh:
Cô Nguyễn Vũ Anh Thùy
Cán bộ quản lý Chương trình DBP
Email: thuyng@um.dk