Skip to content

Đối với các chuyến đi với mục đích du lịch

Đối với các chuyến đi với mục đích du lịch:

Người  xin thị thực cần phải nộp:

1.Tờ khai xin thị thực được điền đầy đủ bằng tiếng Anh, dùng chữ in hoa. Mời xem thêm phiên bản tiếng Việt của tờ khai và với mục đích hỗ trợ cho người xin thị thực không biết tiếng Anh vì thế không nộp cho Sứ quán tờ khai này.

2.Một bản sao hộ chiếu hoặc giấy thông hành chính thức được cấp trong vòng 10 năm trở lại đây và có giá trị ít nhất là ba tháng so với ngày hết hạn của thị thực. Hộ chiếu phải còn ít nhất 2 trang trắng để đóng dấu thị thực. Hộ chiếu cũ có thể được yêu cầu trong trường hợp đã từng được cấp thị thực tới Schengen.

3.Một ảnh hộ chiếu mới với kích thước là 35x45mm và chiều dài từ đỉnh đầu xuống cằm trong khoảng 30-36mm. Ảnh không tuân thủ các yêu cầu này sẽ bị từ chối.

4.Chứng minh khả năng tài chính:
Bản gốc sao kê tài khoản ngân hàng (của công ty hoặc cá nhân về doanh thu trong ba tháng gần nhất).
Ngoài ra:
-Nếu người xin thị thực là người làm công ăn lương: cần có 1) ba phiếu trả lương gần nhất, 2) hợp đồng lao động hoặc chứng nhận mới đây của chủ sử dụng lao động, 3) Giấy duyệt cho nghỉ phép.
-Nếu người xin thị thực là chủ doanh nghiệp hoặc tự làm chủ: cần có chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty * và báo cáo thanh toán thuế.
-Nếu người xin thị thực đã nghỉ hưu: cần có phiếu trả lương hưu.
Các hình thức khác:
- Kiều hối, thẻ tín dụng, thu nhập thường xuyên do tài sản tạo ra có thể phải nộp.

5. Giấy tờ cung cấp thông tin rõ ràng về chuyến đi: vé tàu/xe, lịch trình cụ thể về chuyến đi.

6. Bằng chứng về nơi lưu trú: đặt phòng khách sạn, thuê nhà nghỉ dưỡng, ...

7. Một bản sao sổ hộ khẩu.*
    Nếu người xin thị thực góa chồng/góa vợ
-    Cần nộp giấy chứng tử của chồng/vợ.

9. Bảo hiểm y tế du lịch cho toàn bộ thời gian dự định lưu trú, có giá trị cho tất cả các quốc gia Schengen và cho bất kỳ chi phí nào có thể phát sinh liên quan đến việc phải về nước vì lý do y tế, chăm sóc y tế khẩn cấp, điều trị nội trú khẩn cấp hoặc tử vong trong thời gian lưu trú (mức chịu trách nhiệm tối thiểu là 30.000 EUR).

• Nếu người xin thị thực là trẻ em:
- Nếu trẻ em chỉ đi cùng với một bên bố hoặc mẹ, thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của bên bố, mẹ kia hay người bảo trợ, trừ các trường hợp bố, mẹ có quyền chăm sóc, giám hộ một mình.*
- Nếu trẻ em đi một mình (không có bố mẹ đi kèm) thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của cả hai bố mẹ hoặc người giám hộ có quyền chăm sóc và giám hộ trẻ em đó. *
- Giấy khai sinh của người xin thị thực.*
- Bản sao chứng minh thư của hai bố và mẹ.*

Khi đơn thị thực được chấp thuận, bản sao của bảo hiểm du lịch sửa đổi (nếu có) phải được xuất trình tại ĐSQ.

Lưu ý: Các giấy tờ chính thức có dấu * phải là mới nhất (tối đa là cấp cách đó 3 tháng) và được xác nhận bởi cơ quan có thẩm quyền tại địa phương và phải kèm theo bản dịch (bản dịch đã được công chứng) sang một ngôn ngữ chính thức của ĐSQ hoặc Lãnh sự quán, nơi nộp hồ sơ xin thị thực hoặc sang một ngôn ngữ khác mà ĐSQ hoặc Lãnh sự quán chấp nhận.