Skip to content

Đối với các đoàn chính thức của Chính phủ

Đối với chuyến đi của thành viên các đoàn đại biểu chính thức theo thư mời chính thức để tham gia các hội nghị, tham vấn, đàm phán hay các chương trình trao đổi cũng như các sự kiện do các tổ chức liên chính phủ tổ chức trong lãnh thổ của một Quốc gia Thành viên EU: 

Người xin thị thực cần phải nộp:

Người xin thị thực cần phải nộp:


1. Tờ khai xin thị thực được điền đầy đủ bằng tiếng Anh, dùng chữ in hoa. Mời xem thêm phiên bản tiếng Việt của tờ khai và với mục đích hỗ trợ cho người xin thị thực không biết tiếng Anh vì thế không nộp cho Sứ quán tờ khai này.


2. Một bản sao hộ chiếu hoặc giấy thông hành chính thức được cấp trong vòng 10 năm trở lại đây và có giá trị ít nhất là ba tháng so với ngày hết hạn của thị thực. Hộ chiếu phải còn ít nhất 2 trang trắng để đóng dấu thị thực. Hộ chiếu cũ có thể được yêu cầu trong trường hợp đã từng được cấp thị thực tới Schengen.


3. Một ảnh hộ chiếu mới với kích thước là 35x45mm và chiều dài từ đỉnh đầu xuống cằm trong khoảng 30-36mm. Ảnh không tuân thủ các yêu cầu này sẽ bị từ chối.


4. Bản sao thư mời chính thức.


5. Công hàm của một cơ quan hữu quan xác nhận người xin thị thực là thành viên của đoàn đại biểu chính thức đi đến Quốc gia thành viên để tham dự các sự kiện nêu trên.


6. Bảo hiểm y tế du lịch cho toàn bộ thời gian dự định lưu trú, có giá trị cho tất cả các quốc gia Schengen và cho bất kỳ chi phí nào có thể phát sinh liên quan đến việc phải về nước vì lý do y tế, chăm sóc y tế khẩn cấp, điều trị nội trú khẩn cấp hoặc tử vong trong thời gian lưu trú (mức chịu trách nhiệm tối thiểu là 30.000 EUR).


Nếu người xin thị thực mang hộ chiếu Ngoại giao thì không cần nộp bảo hiểm y tế du lịch.


Khi đơn thị thực được chấp thuận, bản sao của bảo hiểm du lịch sửa đổi (nếu có) phải được xuất trình tại ĐSQ.