Skip to content

Giấy phép Cư trú và/ hoặc Lao động

Để lưu lại trong thời gian vượt quá 3 tháng cũng như ở lại để học tập hoặc lao động, kể cả việc ở nhà chăm sóc trẻ, phải có một thẻ cư trú và/hoặc lao động.

Thông tin chung

Tính đến ngày 20 tháng 5 năm 2012, giấy phép cư trú sẽ được cấp dưới dạng thẻ cư trú với các dữ liệu sinh trắc học (ảnh và dấu vân tay) được lưu trữ trong một con chip. Thẻ cư trú được xem là bằng chứng chứng minh rằng người nộp đơn cư trú tại Đan Mạch. Những sửa đổi này là kết quả của việc thực hiện nghị định của Liên minh châu Âu về thiết kế đồng nhất giấy phép cư trú trong phạm vi pháp luật Đan Mạch.

Thẻ cư trú có thể cấp cho: 

Người xin đoàn tụ gia đình

Người sẽ tới học tập và làm việc tại Đan Mạch

Đoàn tụ Gia đình

Theo các quy định về đoàn tụ gia đình như mô tả trong Bộ luật Ngoại kiều Đan Mạch, đối tượng ngoại kiều có người thân tại Đan Mạch có cơ hội được cấp thẻ cư trú tại Đan Mạch. Chỉ cần đáp ứng những điều kiện bắt buộc nhất định, thẻ cư trú có thể được cấp cho:

Vợ chồng, nam nữ sống chung với nhau như vợ chồng và nam nữ đã đăng ký kết hôn.

Trẻ em dưới 15 tuổi.

Đoàn tụ gia đình trong trường hợp đặc biệt

Bạn có thể download mẫu đơn xin thẻ cư trú cho 3 trường hợp đoàn tụ gia đình trên bằng cách click vào đường link dưới đây của Cơ quan di trú Đan Mạch . Trang web được trình bày bằng tiếng Anh.

Làm việc và Học tập

Người ngoại kiều có thể đủ tiêu chuẩn có thẻ cư trú để làm việc và học tập tại Đan Mạch, theo quy định ghi trong Bộ luật Ngoại kiều Đan Mạch.

Giấy phép làm việc và cư trú có thể được cấp cho những cá nhân dự định làm các công việc có hoặc không có thù lao cũng như lao động tự do. Thẻ cư trú để học tập hoặc phục vụ mục đích giáo dục có thể được cấp cho:

Học sinh theo học sau trung học cơ sở

Học sinh theo học các chương trình giáo dục cơ bản hoặc dành cho thanh niên

Học sinh tham gia các trường phổ thông trung học (folkehøjskoler)

Xin đi làm giúp việc/trông trẻ, thực tập sinh hoặc học việc

Thành viên của giới tăng lữ, hội truyền giáo

Bạn có thể download mẫu đơn xin thẻ cư trú cho các trường hợp trên bằng cách Click vào đường link dưới đây của Cơ quan di trú Đan Mạch.