Skip to content

Giấy phép tái nhập cảnh

Công dân Việt Nam bị mất giấy phép cư trú trong thời gian lưu trú tại Việt Nam hoặc được cấp hộ chiếu mới có liên quan đến việc thay đổi tên/ hết hạn hộ chiếu, sẽ tới Đại sứ quán Đan Mạch để xin giấy phép tái nhập cảnh.

Sau khi nhận được đơn, Đại sứ quán sẽ liên lạc với Cơ quan Di trú Đan Mạch và yêu cầu ủy quyền cấp giấy phép tái nhập cảnh vào Đan Mạch. Lưu ý rằng quá trình này có thể mất khoảng một vài ngày tới vài tuần, vì thế Đại sứ quán cần thông báo ngay khi có thể.


Trẻ em dưới 18 tuổi
Trẻ em dưới 18 tuổi đi kèm theo giấy phép cư trú của mẹ phải đảm bảo có giấy phép tái nhập cảnh đính vào hộ chiếu trước khi rời khỏi Đan Mạch, nếu không sẽ không thể tái nhập cảnh. Cơ quan Di trú Đan Mạch cấp giấy phép tái nhập cảnh (hoặc có thể tới cơ quan cấp phép nơi gần nhất).
Trong trường hợp trẻ em dưới 18 tuổi không có dấu trên hộ chiếu trước khi rời Đan Mạch, cần liên hệ với Đại sứ quán trong thời gian sớm nhất sau khi về Việt Nam. Đại sứ quán sau đó sẽ liên lạc với Cơ quan Di trú Đan Mạch để xác nhận có thể cấp giấy phép tái nhập cảnh hay không. Lưu ý rằng quá trình này có thể mất khoảng một vài ngày tới vài tuần.


Lệ phí:
Khi nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ cư trú, người nộp hồ sơ cần phải trả một khoản phí là 5.400.000 đồng và sẽ được nhận biên lai. Khoản lệ phí này sẽ không được hoàn trả nếu hồ sơ bị từ chối .


Vui lòng xem mẫu đơn tại đường link Cơ quan Di trú Đan Mạch.
Vui lòng xem mẫu đơn tái nhập cảnh tại đường link Cơ quan Di trú Đan Mạch.