Skip to content

Lệ phí

Khi nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ cư trú, người nộp hồ sơ cần phải trả một khoản phí không hoàn lại. Khoản lệ phí này có thể thay đối mà không cần thông báo trước. Khi nộp đơn xin cấp giấy phép cư trú và lao động, người nộp đơn thường phải trả một khoản phí cho Cơ quan Di trú Đan Mạch và Đại sứ quán Đan Mạch.

1. Đối với Cơ quan Di trú Đan Mạch


Tính đến ngày 01 tháng 1 năm 2011, trước khi nộp đơn xin cấp giấy phép cư trú hoặc lao động, người nộp đơn sẽ phải trả một khoản phí riêng biệt cho Cơ quan Di trú Đan Mạch. Vui lòng làm theo các thủ tục nêu trong đường link dưới đây trước khi nộp đơn xin cấp giấy phép cư trú và/ hoặc lao động cho Đại sứ quán.


Để biết thêm thông tin chi tiết về lệ phí nộp đơn và cách thức thanh toán, vui lòng tham khảo đường link:
Lệ phí xin cấp giấy phép cư trú
Lệ phí bao gồm phí xét duyệt đơn của Cơ quan Di trú Đan Mạch.
Từ ngày 15 tháng 5 năm 2012, người nộp đơn sẽ không phải trả phí khi nộp đơn xin đoàn tụ gia đình, khiếu nại một quyết định hoặc khi yêu cầu mở lại đơn xin đoàn tụ gia đình.
Quy định thay đổi cũng được áp dụng khi khiếu nại một quyết định trong việc nộp đơn xin đoàn tụ gia đình trước ngày 15 tháng 5 năm 2012, và khi đó sẽ phải nộp lệ phí.

Tính đến ngày 01 tháng 1 năm 2011, trước khi nộp đơn xin cấp giấy phép cư trú hoặc lao động, người nộp đơn sẽ phải trả một khoản phí riêng biệt cho . Vui lòng làm theo các thủ tục nêu trong đường link dưới đây trước khi nộp đơn xin cấp giấy phép cư trú và/ hoặc lao động cho Đại sứ quán.Để biết thêm thông tin chi tiết về lệ phí nộp đơn và cách thức thanh toán, vui lòng tham khảo đường link: Lệ phí bao gồm phí xét duyệt đơn của Cơ quan Di trú Đan Mạch.Từ ngày 15 tháng 5 năm 2012, người nộp đơn sẽ không phải trả phí khi nộp đơn xin đoàn tụ gia đình, khiếu nại một quyết định hoặc khi yêu cầu mở lại đơn xin đoàn tụ gia đình.Quy định thay đổi cũng được áp dụng khi khiếu nại một quyết định trong việc nộp đơn xin đoàn tụ gia đình trước ngày 15 tháng 5 năm 2012, và khi đó sẽ phải nộp lệ phí.


2. Đối với Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội

Khi đơn được nộp cho cơ quan ngoại giao Đan Mạch ở nước ngoài, người nộp đơn sẽ phải trả một khoản lệ phí theo Lệnh thanh toán cho các Dịch vụ được cung cấp bởi Cơ quan dịch vụ nước ngoài (Danish Foreign Service).
Khi nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ cư trú, người nộp hồ sơ cần phải trả một khoản phí là 4.800.000 đồng và sẽ được nhận biên lai. Khoản lệ phí này sẽ không được hoàn trả nếu hồ sơ bị từ chối .

Lệ phí này bao gồm chi phí xét duyệt đơn và cấp nhãn dán thị thực nếu có của Đại sứ quán.