Skip to content

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

 • Quy định xin thị thực Schengen vẫn hiệu lực và được tiếp tục áp dụng cho Chương trình ”Thảm đỏ”
 • Đ iểm đến chính phải Đan Mạch
 • Việc c ông nhận một công ty / tổ chức phải được hoàn thành trước khi một nhân viên / cộng tác viên của công ty, tổ chức có thể tận dụng những lợi ích của chương trình
 • Tất cả những người xin thị thực sẽ được xét từng cá nhân, và cơ quan đại diện ngoại giao của Đan Mạch có quyền yêu cầu thêm thông tin hoặc tài liệu bổ sung và yêu cầu trình diện cá nhân. 
 • Khi sinh trắc học (dấu vân tay) được bổ sung vào các thủ tục xin thị thực (chưa có ngày cố định), tất cả người nộp xin thị thực phải trình diện trực tiếp ít nhất 5 năm 1 lần để có sinh trắc học của họ được lưu lại. 
 • Công ty phải thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao   nếu các điều kiện của công ty hoặc thành viên thay đổi đáng kể trong thời hạn hợp đồng - đặc biệt nếu điều kiện cần thiết không còn vì lý do ví dụ như phá sản, giải thể toàn bộ hay một phần của tổ chức, hoặc sáp nhập làm thay đổi đáng kể mục đích của tổ chức, là cơ sở của hợp đồng RCP ban đầu .

Dưới đây bạn sẽ tìm thấy ví dụ về hành vi dẫn đến xử phạt đối với các công ty tham gia và huỷ bỏ hợp đồng .

Ngoài ra công ty sẽ bị cấm   gia nhập hợp đồng mới trong tối thiểu là ba năm . Trong những trường hợp nghiêm trọng tổ chức sẽ bị cấm hoàn toàn không được tham gia vào chương trình trong tương lai.

 • Cơ quan đại diện ngoại giao sẽ thông báo cho các cơ quan đại diện ngoại giao Schengen tại địa phương về việc liệt tổ chức vào danh sách đen và các lý do cho việc đưa ra quyết định này
 • Nếu trong thời hạn hợp đồng có bằng chứng rõ rang rằng tổ chức cung cấp thông tin sai hoặc không chính xác liên quan khi ký kết hợp đồng. 
 • Lạm dụng thị thực, nếu người xin thị thực sử dụng thời gian ở để xin tị nạn, không xuất cảnh theo thị thực đã được cấp hoặc nộp hồ sơ xin định cư trong diện thuộc "quy tắc karens " của Luật Ngoại kiều § 4 c (thời gian cấm một người nhập cảnh vào Đan Mạch có thể lên đến 5 năm). 
 • Sẽ được coi là lạm dụng thị thực nếu người xin thị thực làm việc mà không có sự cho phép trong quá trình ở. 
 • Hơn nữa sẽ được coi là lạm dụng nếu thị thực được sử dụng cho một mục đích nào khác ngoài   mục đích được điền trong đơn xin thị thực, ví dụ như khi thị thực đã được cấp cho chuyến đi công tác, và mục đích chính của người xin thị thực là đi du lịch hoặc thăm người thân.
 • Thất bại trong việc được công nhận của công ty không ảnh hưởng đến việc xin thị thực Schengen theo thủ tục bình thường. 
 • Không có quyền khiếu nại nếu việc công nhận công ty không được cấp.