Skip to content

Cơ hội Thị trường ở Việt Nam

Chào mừng bạn đến với phần giới thiệu về thị trường Việt Nam năm 2015.

Trong phần này sẽ trình bày một góc nhìn tổng quát về tình hình kinh tế tại Việt Nam, bao gồm tổng quan về kinh tế vĩ mô với các số liệu kinh tế trọng điểm cập nhật, danh sách các doanh nghiệp Đan Mạch đang hoạt động tại Việt Nam, cũng như các ví dụ tiêu biển về các doanh nghiệp hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Ngoài ra, các bài phân tích ngành sẽ giới thiệu ngắn gọn về các ngành, lĩnh vực khác nhau cũng như hướng dẫn bạn tới các bài báo cáo thị trường chuyên sâu hơn.

Trang website tiếng Anh của chúng tôi sẽ có thêm thông tin về chuyên sâu về thị trường Việt Nam và các ngành, lĩnh vực khác nhau. Vui lòng bấm vào đây để vào trang tiếng Anh.

Carlsberg holds a strong position in the northern parts of Vietnam. Fotograf: Nana Reimers (www.nanareimers.dk)