Skip to content

 Dự án Chuyển hóa carbon thấp trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng ở Việt Nam” (LCEE)

 Dự án sẽ chia sẻ với các doanh nghiệp Việt Nam những bí quyết và công nghệ của Đan Mạch nhằm giúp các doanh nghiệp này giảm phát thải khí nhà kính. Hỗ trợ kỹ thuật và ngân sách dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong dự án này tạo điều kiện cho các doanh nghiệp áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả nhất. Cùng với các sáng kiến mới trong lĩnh vực xây dựng, dự án này sẽ hỗ trợ Việt Nam lồng ghép hoạt động tiết kiệm năng lượng và môi trường trong quá trình tăng trưởng kinh tế.

""
Việt Nam có tiềm năng lớn để cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng của các lò gạch ở tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Nguyễn Xuân Quang)

Dự án mới có tên gọi "Chuyển hoá carbon thấp trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng ở Việt Nam" do Chính phủ Đan Mạch tài trợ với tổng ngân sách trị giá 65 triệu Kuron là một sáng kiến hình thành sau quá trình đối thoại lâu dài về chuyển hoá carbon thấp trong lĩnh vực năng lượng ở Việt Nam. Dự án này là kết quả hợp tác giữa Cơ quan Năng lượng Đan Mạch thuộc Bộ Khí hậu, Năng lượng và Toà nhà Đan Mạch, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam và Chính phủ Việt Nam để hỗ trợ Chương trình Mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (VNEEP). 

Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2013 - 2017 với mục tiêu cải thiện hiệu quả năng lượng trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa và trong các công trình xây dựng ở Việt Nam, từ đó đóng góp vào sự phát triển bền vững và quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp của Việt Nam. Dự án tập trung vào hai lĩnh vực chính:
- Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng trong ngành sản xuất gạch, gốm và chế biến thực phẩm.  Ngoài hỗ trợ kỹ thuật và tập huấn đào tạo, chương trình cũng sẽ cung cấp một cơ chế vay bảo lãnh trao giải thưởng cho hoạt động tiết kiệm năng lượng hiệu quả để chủ doanh nghiệp đăng ký xin cấp vốn đầu tư vào các dự án hiệu quả năng lượng thực hiện trong đơn vị mình.

- Hỗ trợ thực hiện các yêu cầu về hiệu quả năng lượng của toà nhà nhằm giảm chi phí vận hành và lượng năng lượng tiêu thụ của các toà nhà mới ở Việt Nam.
Bộ Công Thương và Bộ Xây dựng là đơn vị đối tác quốc gia thực hiện các hoạt động của dự án.
 
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tải:

Tài liệu dự án
Tài liệu dự án - Các phụ lục

Liên hệ :