Skip to content

Văn phòng tại TP HCM

Văn phòng của chúng tôi tại Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ các công ty Đan Mạch qua các dịch vụ thương mại  cũng như chương trình phát triển khu vực doanh nghiệp (B2B).

""[No text in field]

Văn phòng Kinh tế và Thương mại Đan Mạch đặt trụ sở tại tòa tháp Centec ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Văn phòng của chúng tôi là đầu mối liên hệ  cho các công ty Đan Mạch và đối tác Việt Nam tham gia trong Chương trình Phát triển Khu vực Tư nhân của Danida.

 
Cán bộ Thương mại của chúng tôi hỗ trợ các công ty Đan Mạch thông qua quan hệ rộng rãi với các cơ quan Việt Nam và giới kinh doanh.

 
Hồ sơ
liên quan đến hộ chiếu Đan Mạch cũng có thể nộp tại văn phòng của chúng tôi tại Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện qua việc đặt hẹn trước

Dịch vụ liên quan hợp pháp hóa lãnh sự : Thứ Hai và Thứ Tư : từ 08:30 giờ đến 11:00 giờ

Thời gian giải đáp thắc mắc qua điện thoại và đặt hẹn như sau : Từ Thứ Hai đến Thứ Năm : từ 13:00giờ đến 14:00 giờ

Điện thoại : +84 (28) 3821 9373 , ext 13Liên hệ :

Văn phòng kinh tế và thương mại - Đại sứ quán Đan Mạch tại thành phố Hồ Chí Minh

 

Địa chỉ :
Phòng 505, Tầng 5, Tòa nhà Centec
Số 72-74 Nguyen Thi Minh Khai Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: hanamb@um.dk

 

Cô Trần Thị Tuyết Mai
Điện thoại : +84 (28) 3821 9373
e - mail : Tttmai@um.dk