Skip to content

Đan Mạch và Việt Nam

Trên trang này bạn sẽ tìm thấy danh sách các sự kiện chính thức quan trọng nhất diễn ra trong 50 năm qua.

Cầu Long Biên tại Hà Nội

1971: Đại sứ quán Hoàng gia Đan Mạch đứng đầu là Đại biện lâm thời mở cửa tại Hà Nội. 

1983: Cùng với hầu hết các quốc gia phương tây khác, Đan Mạch quyết định rút đại diện khỏi Hà Nội để phản ứng lại việc Việt Nam xâm chiếm Campuchia năm 1978.

1991: Chương trình viện trợ của Đan Mạch được khởi động lại một cách chậm chạp, chủ yếu là cung cấp phụ tùng thay thế cho các dự án trước đây của Đan Mạch. 

1992: Phái đoàn doanh nghiệp đầu tiên của Đan Mạch thăm Việt Nam.

1993: Ủy ban Tài chính Quốc hội Đan Mạch thăm Việt Nam.

 

1994: Đại sứ quán Hoàng gia Đan Mạch mở cửa trở lại tại Hà Nội dưới sự lãnh đạo của Đại sứ Niels Julius Lassen. Ngoài ra, Việt Nam được lựa chọn là quốc gia đối tác cho hợp tác phát triển của Đan Mạch. Bộ trưởng Bộ Hợp tác Phát triển Đan Mạch Helle Degn thăm Việt Nam. 
Bộ trưởng Bộ Thủy sản Việt Nam Tạ Quang Ngọc thăm Đan Mạch.

1995: Đan Mạch và Việt Nam ký hiệp định về tránh đánh thuế hai lần.
Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt thăm Đan Mạch. 
Bộ trưởng Bộ Hợp tác Phát triển Đan Mạch Poul Nielson thăm Việt Nam.

1996: Bộ trưởng Bộ Thuế Đan Mạch Carsten Koch thăm Việt Nam.

1997: Đại sứ Ove Ullerup thay thế Đại sứ Niels Julius Lassen.
 Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đan Mạch Niels Helveg Petersen thăm Việt Nam.

1999: Hoàng thân Henrik thăm Việt Nam lần đầu tiên kể từ khi ông được nuôi dưỡng tại đây.
Bộ trưởng Bộ Hợp tác Phát triển Đan Mạch Jan Trøjborg thăm Việt Nam.

2000: Việt Nam mở Đại sứ quán tại Đan Mạch.

2001: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Trần Xuân Giá thăm Đan Mạch.
Đại sứ Bjarne H. Sørensen thay thế Đại sứ Ove Ullerup.

2002: Thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Duy Niên và Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển thăm Đan Mạch kết hợp tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEM 4 được tổ chức tại Copenhagen.

2003: Hoàng tử cùng một phái đoàn doanh nghiệp lớn của Đan Mạch thăm Việt Nam. Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Đan Mạch thăm Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Đỗ Quang Trung và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Mai Ái Trực thăm Đan Mạch.

2004: Đại sứ Peter Lysholt Hansen thay thế Đại sứ Bjarne H. Sørensen.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đan Mạch Per Stig Møller thăm Việt Nam kết hợp tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEM 5 được tổ chức tại Hà Nội.
Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Khoan thăm Đan Mạch.

2005: Một phái đoàn doanh nghiệp lớn của Đan Mạch thăm Việt Nam. 
Bộ trưởng Bộ Hợp tác Phát triển Đan Mạch Ulla Tørnæs thăm Việt Nam.


Bộ trưởng Bộ Hợp tác Phát triển Đan Mạch Ulla Tørnæs hội kiến với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Võ Hồng Phúc.


2006: Với tư cách là Nhà bảo trợ của Tổ chức Care Đan Mạch, Hoàng tử Đan Mạch Joachim thăm Việt Nam và Campuchia. 

 
     Hoàng tử Joachim thăm Đồng bằng sông Cửu Long


2007: Bộ trưởng  Bộ Hợp tác Phát triển Đan Mạch Ulla Tørnæs thăm Việt Nam và đồng chủ trì hội nghị thượng đỉnh Ủy hội sông Mê Kông với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Cao Đức Phát.
Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Đan Mạch Ulrik Federspeil thăm Việt Nam. Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam- Đan Mạch về thương mại, đầu tư và hợp tác công nghệ được thành lập cùng với tham vấn về chính trị. Hội nghị đầu tiên được tổ chức tại Copenhagen.  

 

2009: Bộ trưởng Bộ Hợp tác Phát triển Đan Mạch Ulla Tørnæs thăm Việt Nam từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 1.

 
2009: Bộ trưởng Bộ Việc làm Đan Mạch Hjort Frederiksen thăm Việt Nam từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 3 và đi cùng Bộ trưởng là lãnh đạo Liên hiệp Công đoàn Đan Mạch (LO) và Liên hiệp Người sử dụng Lao động Đan Mạch (DA) để tham dự hội thảo ba bên và thảo luận về chính sách thị trường trong số các vấn đề khác. 

2009: Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đan Mạch Bertel Haarder thăm Việt Nam từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 3 để tham dự hội nghị về giáo dục tại Hội nghị ASEM.

2009: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn doanh nghiệp Việt Nam thăm Đan Mạch từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 9. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Bộ trưởng Bộ Môi trường , Nữ hoàng và Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch cũng như gặp mặt các đại diện thương mại của Đan Mạch.  

2009: Nữ hoàng, Hoàng thân, Thái tử  và Công nương Đan Mạch cùng với Bộ trưởng Bộ Văn hóa Carina Christensen và Bộ trưởng Bộ Môi trường Troels Lund Poulsen thăm Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 9 tháng 11. Gia đình hoàng gia đã gặp Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng bí thư Nông Đức Mạnh. Ngoài ra, phái đoàn doanh nghiệp gồm 64 doanh nghiệp Đan Mạch và phái đoàn văn hóa cũng thăm gia chuyến thăm. 

2010: Đại sứ John Nielsen thay thế Đại sứ Peter Lysholt Hansen.

2011: Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đan Mạch Troels Lund Poulsen thăm Việt Nam ngày 30 tháng 6 để thảo luận về khả năng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục. 

2011: Thái tử Đan Mạch cùng với Bộ trưởng Bộ Thương mại và Đầu tư Pia Olsen Dyhr thăm Việt Nam từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 để kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Đan Mạch và Việt Nam. Một phái đoàn doanh nghiệp gồm 40 doanh nghiệp Đan Mạch và các cơ sở giáo dục đã cùng Thái tử tham gia vào các hoạt động nhân dịp lễ kỷ niệm. Thái tử đã hội kiến với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh. Trong thời gian chuyến thăm, Thái tử đã chứng kiến Bộ trưởng Bộ thương mại và Đầu tư Đan Mạch và Bộ trưởng Bộ ngoại giao Việt Nam ký Tuyên bố chung thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa Đan Mạch và Việt Nam trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, môi trường, năng lượng và tăng trưởng xanh. Tuyên bố chung cũng thiết lập khung cho một hiệp định hợp tác toàn diện hơn sẽ được ký vào năm 2012/2013. Cuối cùng, Thái tử tham gia một loạt các hoạt động văn hóa và xúc tiến thương mại ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

 

2012: Thủ tướng Helle Thorning Schmidt thăm Việt Nam để thúc đẩy quan hệ đối tác mới rộng mở và cơ hội thương mại ở Việt Nam, và công bố “Chiến lược Thị trường Tăng trưởng” của Đan Mạch đối với Việt Nam nhằm tăng cường quan hệ kinh tế giữa Đan Mạch và Việt Nam. 

2013: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Đan Mạch. Trong chuyến thăm này, Hiệp định Đối tác Toàn diện được ký kết, bao gồm năm trụ cột hợp tác chung: Chính trị và Ngoại giao; Thương mại và Đầu tư; Khí hậu, Năng lượng, Môi trường và Tăng trưởng Xanh; Giáo dục và Nghiên cứu; và Văn hoá, quan hệ giữa hai nhân dân.

2015: Đại sứ Charlotte Laursen thay thế John Nielsen
2015: Giai đoạn rút dần hợp tác phát triển của Đan Mạch với Việt Nam trên tư cách là nước ưu tiên kết thúc. Việc này sẽ được tiếp nối bằng quan hệ hợp tác chiến lược với trọng tâm là tăng trưởng bền vững. Việt Nam vẫn có đủ tiêu chuẩn nhận viện trợ phát triển của Đan Mạch thông qua các công cụ kinh doanh, hợp tác mảng chiến lược, các hoạt động có mục tiêu trong lĩnh vực quyền, và qua hợp tác về biến đổi khí hậu.

2016: Năm kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao giữa Đan Mạch và Việt Nam được đánh dấu bằng nhiều hoạt động ở Hà Nội và TPHCM, trong đó có Tuần lễ Phim Đan Mạch, thành lập Mạng lưới Du học sinh Đan Mạch cho những người từng theo học ở Đan Mạch và Buổi biểu diễn nghệ thuật ở Nhà hát Lớn Hà Nội.

2017: Việt Nam và Đan Mạch bắt đầu một giai đoạn mới trong hợp tác năng lượng thông qua chương trình Đối Tác Năng Lượng Việt Nam- Đan Mạch 2017-2020 có tổng ngân sách 21.6 triệu DKK. Bộ Ngoại Giao Việt Nam và Đại sứ quán đã ký kế hoạch hành động chung cho giai đoạn 2017-2018 trong khuôn khổ Hiệp Định Đối Tác Toàn Diện được thiết lập năm 2013. Bản kế hoạch hành động này tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và dự án trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

2018: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thăm chính thức Đan Mạch vào ngày 19 và 20 tháng 10 nhân sự kiện Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu P4G. Việt Nam là một trong những quốc gia thành viên sáng lập của P4G cùng với Đan Mạch, Mexico, Hàn Quốc, Chile, Ethiopia và Kenya. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, bên cạnh việc tham dự Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Sáng Kiến Diễn Đàn Hợp Tác Cấp Cao Vì Mục Tiêu Xanh Toàn Cầu 2030 (P4G),  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp kiến Nữ hoàng Đan Mạch cũng như gặp gỡ song phương cùng Thủ tướng Đan Mạch.
Trong cuộc họp song phương, hai ngài Thủ tướng đã thảo luận nhiều vấn đề giữa hai nước,bao gồm 5 năm chặng đường ký kết Hiệp định Hợp tác Toàn diện giữa Việt Nam và Đan Mạch vào năm 2013. Sau cuộc họp, hai nhà lãnh đạo cũng đã chứng kiến lễ ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác trong các lnhx vực quan trọng như năng lượng tái tạo, hiệu quả năng lượng,  an toàn thực phẩm, phát triển bền vững, y tế, và giáo dục.


2018: Ngài Kim Højlund Christensen tiếp quản vị trí Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam thay bà Charlotte Laursen

2018; Bộ trưởng Bộ Y tế Đan Mạch, bà Ellen Trane Nørby đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam trong tháng 4 nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác song phương giữa hai quốc gia trong lĩnh vực y tế. Nhân chuyến thăm, Bộ trưởng Nørby đến gặp mặt và chào xã giao Thủ Tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đã tiến hành hội đàm cùng người đồng cấp Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Bộ trưởng đã ghé thăm trạm y tế xã Bách Thuận cũng như đã có buổi gặp gỡ và chia sẻ với các sinh viên cao học, giảng viên của trường Đại Học Y Hà Nội. Bộ trưởng Nørby đã chứng kiến việc ký kết Biên Bản Ghi Nhớ về hợp tác nghiên cứu và phát triển giữa các trường Đại học Copenhagen, Đại học Nam Đan Mạch và Đại học Y Dược Thái Bình.