Skip to content

Lễ kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam- Đan Mạch 2011

Năm nay chúng tôi kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đan Mạch và chúng tôi vinh dự được chào đón Thái tử Đan Mạch tại Việt Nam.Nhân dịp này chúng tôi cũng mời công chúng tham gia lễ kỷ niệm.

Lễ kỷ niệm sẽ tăng cường quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Đan Mạch thông qua các hoạt động kinh tế, văn hóa và giáo dục. Các chủ đề trọng tâm của lễ kỷ niệm là:

- Các quan hệ đối tác thương mại bền vững về Tăng trưởng
  Xanh
- CSR- Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp
- Đa dạng văn hóa và sự hợp tác của nghệ sĩ
- Nhận thức về biến đổi khí hậu và các giải pháp
- Nâng cao kiến thức thông qua nghiên cứu chung và các
  hoạt động giáo dục

Trên trang web này bạn có thể cập nhật được về tất cả sự kiện và hoạt động khác nhau và những tin tức mới nhất.